Hypotyreoosi-info

Kirjoittajat

Kilpon erään perustajan työt yhdistyksen hyväksi

Suomen kilpirauhaspotilaat ry (Kilpo) perustettiin 10.4.2015.
Sen entinen varapuheenjohtaja (2015 – 2016) ja puheenjohtaja (2017 – 2019) Marianne Kuokkanen (yhdistyksen ”kätilö”) on tehnyt yhdistyksen hyväksi vapaaehtoistyönä 4,5 vuoden aikana seuraavaa:

 

”Olen yksi Suomen kilpirauhaspotilaat ry:n (Kilpo) perustajajäsenistä.
Vedin perustamista suunnittelevaa valmistelutoimikuntaa. Siinä laadittiin säännöt, hahmoteltiin toiminta-ajatus ja toimintatavat sekä mietittiin perustamiskokousta. Yhdistyksen säännöissä on mukana maininta, että toiminta perustuu tieteelle.

Ennen yhdistyksen perustamista varasin yhdistykselle viisi internet-domainia, ettei kukaan pääsisi varaamaan domainia lähes samalla nimellä. Perustin yhdistyksen Facebook-ryhmän ja julkisen sivun.  Tilasin palvelintilan nettihotellista ja olen ollut yhteyshenkilö sinne.

Olen myös koko ajan 31.8.2019 saakka toiminut yhdistyksen tietotekniikasta vastaavana. Olen myös hoitanut yhdistyksen pankkitiliä yhdessä varapuheenjohtajan ja ensimmäisen puheenjohtajan kanssa.  Olen toiminut nettisivuston, Facebook-sivun ja Facebook-ryhmän ylläpitäjänä. Tarvittaessa olen loppuaikoina myös hoitanut yhdistyksen Twitter-tiliä. Perustin yhdistyksen nettilehden ja linkitin sen yhdistyksen palvelimelle.

Olen auktorisoitu kääntäjä. Käänsin yhdistyksen säännöt ruotsiksi PRH:n yhdistysrekisteriä varten ja vahvistin käännöksen oikeaksi allekirjoituksellani.

Olen pitänyt yhteyttä eräisiin lääkäreihin ja poliitikoihin. Tapasin mm. silloisen Sosiaali- ja terveysministeri Mattilan syksyllä 2016 kertoakseni potilaiden tukalasta tilanteesta.

Olin ensimmäisten hallitusten varapuheenjohtaja vuosina 2015 – 16, ja minut valittiin puheenjohtajaksi vuosiksi 2017 – 2020. Tehtäviin kuuluivat normaalit puheenjohtajan työt: yhdistyksen edustaminen, nimen kirjoittaminen, toiminnan johtaminen, vuosikertomusten ja toimintasuunnitelmien kirjoittaminen, budjetointi, sekä hallituksen kokousten valmistelu ja koolle kutsuminen.

Olen hoitanut jäsenrekisteriä ensin excelillä, ja kun yhdistyksellä oli varaa palveluun, tilasin sen ja ajoin sen sisään, opettelin sen käytön itse ja opetin muita käyttäjiä syksystä 2016 alkaen. Tarvittaessa olen hoitanut jäsenrekisteriä estyneen sijaisena.

Olen omalta osaltani antanut jäsenille vertaistukea ja neuvonut heitä lääkärin ja lääkkeiden hankinnassa.

Olen perustanut yhdistyksen kansainväliset yhteydet jo ennen yhdistyksen perustamista, ja ollut yhtenä yhteyshenkilönä ulkomaisiin potilasyhdistyksiin.

Olen hankkinut yhdistykselle kontaktin saksalaiseen endokrinologian huippututkijaan, professori Rudolf Hoermanniin, pitänyt häneen yhteyttä ja kääntänyt hänen ryhmänsä julkaisuja suomeksi yhdistyksen hyväksi. Olen myös seurannut tutkimuksia aktiivisesti ja kääntänyt muita tiedejulkaisuja yhdistyksen sivustolle. Näin potilaat ovat saaneet kättä pidempää keskusteluihin lääkäriensä kanssa, ja moni suomalainen lääkäri saanut vihiä tärkeistä artikkeleista.

Olen kirjoittanut yhdistyksen julkiselle nettisivustolle seuraavat artikkelit:

https://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/on-aika-arvioida-uudelleen-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoitoa

https://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/hoermannin-tiimi-ruoti-t3-tutkimuksia

https://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/endokrinologian-professorin-ja-kahden-potilaan-yhteinen-kirjoitus

https://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/professor-hoermann-responded-to-statements-from-finnish-endocrinologists

https://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/professori-hoermannin-vastaukset-suomalaisten-endokrinologien-lausuntoihin

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/professori-hoermannin-ryhman-tulokset-on-vahvistettu-useita-kertoja

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/toinen-tutkimusryhma-vahvisti-professori-hoermannin-tutkimusryhman-mallin-kilpirauhashormonien-saatojarjestelmasta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/tohtori-midgley-skotlannin-parlamentissa

 

https://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/mika-on-kilpirauhanen

https://kilpirauhaspotilaat.fi/yhdistys/kansainvalinen-yhteistyo

Rekisteriseloste viranomaisten mallin mukaisesti; se on nyt korvattu tietoturvaselosteella.

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/iltalehti-kertoi-palkon-lausunnon-kumoamisesta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/karjalainen-julkaisi-yhdistyksen-vastineen-15112017

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/yhdistyksen-vastine-valviran-ja-kilpirauhasliiton-haastatteluun

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3136648/Kilpirauhasen+hoitoongelmiin+puututtava

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/kirjallinen-kysymys-kilpirauhaspotilaiden-hoidon-saatavuudesta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/ministeri-saarikko-ja-valvira-eri-linjoilla

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/tanskan-hallitus-antaa-670-000-euroa-tutkimukseen

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/40-atan-jasenendokrinologeista-ei-noudata-atan-suositusta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/7-rajoitettu-laakari

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/tanskassa-varataan-228-miljoonaa-euroa-kilpirauhaspotilaille

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/skotlannin-parlamentin-lehdistotiedote

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/laakarin-loistava-kirjoitus-vajaatoiminnan-hoidon-tilanteesta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/kokeneen-laakarin-kommentti-valviran-toimiin-en-erfaren-lakares-kommentar-over-valviras-agerande

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/laakarilta-vietiin-taas-oikeudet

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/yle-spotlight-222016

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/kho-julkaisi-odotetun-paatoksensa

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoidon-oppiriita-potilaiden-nakokulmasta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/tsh-potilaiden-nakokulmasta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/oikeusasiamies-kumosi-palkon-lausunnon

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/suomen-kilpirauhaspotilaat-muita-heikommassa-asemassa

Lähes koko hallituksen yhteistyönä https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/vastine-duodecim-lehden-katsaukselle-kilpirauhasperaisen-vajaatoiminnan-hoidosta

https://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/foreningen-grundades-och-registrerades

http://kilpirauhaspotilaat.fi/tiedostot/esite_SE.pdf

http://kilpirauhaspotilaat.fi/tiedostot/broschyr_2019.pdf

Potilaat laatimassa hoitosuositusta

Britannian NICE on käynnistämässä kilpirauhassairauksien hoitosuosituksen laadintaa. Nyt he kuuluttavat mukaan potilaiden ja potilasjärjestöjen edustajia.

https://www.nice.org.uk/get-involved/join-a-committee/lly-member-thyroid-disease-guideline-committee

We are looking for lay members to join the thyroid disease guideline committee.
Closing date: 5pm, Monday 13 November 2017
Time commitment:  2 years
We are looking for: 

People with an understanding of thyroid disease. This understanding could have been gained:

 • through personal experience you have of treatment and care provided for you by the NHS

 • as a relative or unpaid carer of someone who has used relevant health services

 • as a volunteer or employee of a relevant voluntary organisation or support group.

Mukaan kelpuutetaan henkilöitä, jotka tuntevat kilpirauhassairauksia. Tämä tuntemus on voinut tulla

 • henkilökohtaisen kokemuksen kautta, julkisen sairaanhoidon antaman hoidon välityksellä
 • sukulaisen kilpirauhassairauden hoidon välityksellä
 • vapaaehtoistoiminnan tai vertaistuen kautta.

Osanottajilta vaaditaan kahden vuoden sitoutumista. Muualla luki, että hoitosuositusten laadinta kestää yleensä noin puolitoista vuotta.

Täältä voi seurata työtä: https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10074

 

Koskahan Suomessa aletaan pitää kilpirauhaspotilaita osapuolina omassa sairaudessaan? Koska Duodecim lähettää kutsuja potilaille ja heidän järjestöilleen? Koskahan Valvira alkaa kiinnostua potilaiden näkemyksistä, eikä puhu heidän ylitseen lääkärien kanssa?

 

Tutkimuksia kilpirauhaslääkkeistä

Suomalaiset endokrinologit ovat sitä mieltä, että muuta kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoa kuin T4-monoterapia ei ole tutkittu, eikä tutkitakaan.

Suomalaisia endokrinologeja ei ole juurikaan näkynyt puhujina kansainvälisissä endokrinologien tapaamisissa.

Itse asiassa T4-monoterapiaa ei ole tutkittu lainkaan endokrinologien vaatimilla kriteereillä.
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/11/24/t4-monoterapian-tieteellinen-perusta-osa-2/

 

Päättyneitä tutkimuksia:

T3-monoterapia todettiin täysin turvalliseksi tutkimuksissa:

https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/10/24/yhdysvaltain-terveysviraston-tutkimuksia-t3-monoterapiasta-osa-1/

https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/11/08/yhdysvaltain-terveysviraston-tutkimuksia-t3-monoterapiasta-osa-2/

T3:a käyttäneitä seurattiin 20 vuoden ajan Skotlannissa, eikä löydetty mitään vakavia terveysvaikutuksia!  http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0038/ea0038OC5.6.htm

Tanskalainen tutkimusryhmä tutki synteettistä yhdistelmää, ja julkaisi yhdistelmälle myönteisen raporttinsa vuonna 2009 

Käynnissä olevia tutkimuksia:

Saksalainen suuri kokonaisuus, valmista odotetaan vuonna 2018. Ilmeisesti projektissa kehitetään myös uusia kilpirauhaslääkkeitä. Perusteluissa mainitaan, ettei tyroksiini yksinään riitä suurelle osalle potilaista.
http://www.thyroidtransact.de/

Yhdysvaltain puolustusvoimien vertaileva tutkimus T4, T4 + T3 ja eläinperäinen kilpirauhasuute, valmistunee vuonna 2018. Pilotti julkaistiin vuonna 2013, ja siinä puolet koehenkilöistä piti eläinperäistä kilpirauhasuutetta parempana kuin tyroksiinia.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02317926

Yhdysvaltalainen lääkintätutkimus subkliinistä vajaatoimintaa sairastavilla vanhuksilla, mukana myös T3-monoterapia. Valmistunee vuonna 2019.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02399475

Yhdysvaltalainen tutkimus yhdistelmälääkityksen T4 + T3 vaikutuksesta eri biomarkkereihin. Valmistunee 2019-2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03053115

(Aiemmin näitä on tutkinut tanskalainen tutkimusryhmä ylilääkäri Nygaardin johdolla: https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/10/17/tanskalaisia-tutkimuksia-yhdistelmaterapiasta-osa-3/ )

Iso-Britannia, Skotlanti ja kilpirauhanen

Skotlannissahan on ollut jo vuosia käynnissä kilpirauhashoidon käsittely parlamentin aloitevaliokunnassa. Kolmesta alkuperäisestä aloitteentekijästä asiaa on edelleen jaksanut viedä eteenpäin vain yksi, potilas Lorraine Cleaver. Muut kaksi ovat kärsineet sairaudestaan niin, että ovat joutuneet luopumaan taistelusta.

Lorraine Cleaverin uusin kirje parlamentille on tässä.

Hän oli lähtenyt selvittämään hoitosuositusten perusteita, ja havainnut ne köykäisiksi ja vanhentuneiksi. Maassa on potilailla ilmeisesti oikeus hankkia lääkkeet internetin kautta, ja lääkitä niillä itseään. Moni tekeekin niin.

.. there is one area which, if changed, could improve the lives of thousands, if not hundreds of thousands, of  patients. That area is the guidelines for the use of Thyroid Function Tests.

On olemassa yksi alue, joka muutettuna voisi parantaa tuhansien, tai jopa satojentuhansien, potilaiden elämänlaatua: kilpirauhaskokeiden käyttösuositus.

As the committee will be aware, Healthcare Improvement Scotland produced a Scoping Report in to  Hypothyroidism and found that ‘UK guidelines for the use of Thyroid Function Tests published in 2006 were based on a non -systematic review of generally poor quality evidence from the United States National Academy of Clinical Biochemistry (now archived).’ Those guidelines stated they would be reviewed in 2009. They were not.

Kuten aloitevaliokunta tulee huomaamaan, Skotlannin terveydenhuollon parantamisinstanssi tuotti raportin kilpirauhasen vajaatoiminnasta, ja havaitsi että ”Iso-Britannian hoitosuositus kilpirauhasen toimintakokeista vuodelta 2006 perustui ei-systemaattiseen katsaukseen, jonka perustana oli yleisesti heikkolaatuinen näyttö, jonka tuotti Yhdysvaltain kliinisen biokemian kansallinen akatemia (nyt arkistoitu).” Hoitosuosituksessa luki, että ne päivitetään vuonna 2009. Niitä ei ole päivitetty.

I wrote to the Assoc of Clinical Biochemistry UK in June. They thanked me for bringing this out of date guidance to their attention and confirmed the matter would be discussed as a topic at their September meeting. When I followed this up, the response was

“The issue of maintenance and review of documents hosted on the ACB website was discussed at the Scientific Committee meeting on 1st September, and a decision was taken to escalate a recommendation to the Executive Committee.

Kirjoitin kliinisen biokemian yhdistykselle kesäkuussa. He kiittivät minua siitä, että toin esiin tämän vanhentuneen suosituksen, ja vahvistivat että asia otettaisiin esille heidän syyskuun kokouksessaan. Kun kyselin asiasta, he vastasivat

”ACB:n verkkosivustolla olevien dokumenttien ylläpito ja tarkistaminen oli esillä tieteellisen toimikunnan kokouksessa syyskuun 1. päivänä, ja siellä päätettiin laatia suositus toimeenpanevalle toimikunnalle.

The specific document was prepared by people who are mostly not now professionally active, so it is thought that it is unlikely to be updated. It may be removed or it may be kept on the website with a clear indication that it is now out of date and unlikely to be updated.
The minutes of committee meetings such as that on 1st September are for internal use only and not publicly available.”

Kyseisen dokumentin laativat henkilöt, joista suurin osa ei enää toimi ammatissaan, joten sen päivittäminen on epätodennäköistä. Se saatetaan poistaa, tai jos se pidetään nettisivustolla, siihen tulee selkeä merkintä, että se on vanhentunut ja ettei sitä todennäköisesti päivitetä.

Kokouspöytäkirjat, kuten syyskuun 1. päivän kokouksen pöytäkirja, ovat vain sisäiseen käyttöön, eikä niitä luovuteta yleisölle.”

So we have out of date guidance written by professionals who no longer work in the field, with no intention of updating it. I cannot stress enough just how important this issue is. Telling GP’s and laboratories which tests to conduct to diagnose and treat thyroid patients is absolutely critical to a timely diagnosis and adequate treatment. If these guidelines were reviewed and revised using the modern evidence base, it’s very likely T3 tests would be advocated for patients on thyroid treatment and would expose the low levels of T3 many patients suffer on Levothyroxine (T4).

Näin meillä siis on vanhentunut hoitosuositus, jonka ovat antaneet alalta poistuneet ammattilaiset, jota ei aiota päivittää. Tämä on erittäin tärkeä tieto. Lääkärien ja laboratorioiden on saatava ajantasaista tietoa käytettävistä laboratoriokokeista, jotta kilpirauhaspotilaita voidaan diagnosoida ja hoitaa oikein ja riittävästi. Mikäli tätä hoitosuositusta päivitettäisiin uusimpien tutkimusnäyttöjen mukaiseksi, on erittäin todennäköistä, että T3-V-koetta suositeltaisiin kilpirauhashormoneilla hoidetuille, ja se paljastaisi sen, miten moni levotyroksiinilla (T4) hoidetuista kärsii matalasta T3-V-tasosta.

NICE begin working on Guidelines for Thyroid Disease on 19th September and I am attending the first scoping workshop in London for this. According to the briefing  notes for this meeting, the issue of the quality of these 2006 guidelines is not being discussed.
I believe Scotland needs to take the lead here and produce modern, gold standard guidelines for Thyroid Function Tests which will resolve in one fell swoop, the myriad issues of Thyroid diagnosis and Treatment.

NICE (brittien hoitosuosituksia laativa instanssi) aloittaa työn kilpirauhassairauksien hoitosuosituksen laatimiseksi syyskuun 19. päivänä, ja osallistun työskentelyn ensimmäiseen työpajaan Lontoossa. Asialistalla ei ole vuoden 2006 hoitosuosituksen laadun käsittely. Uskon että Skotlannin tulee ottaa tässä johtopaikka ja tuottaa nykyaikainen, paras mahdollinen hoitosuositus kilpirauhasen toimintakokeille, joka kerralla poistaisi monet kilpirauhasen diagnosoinnin ja hoidon ongelmat.

Huom! Iso-Britannian hoitosuositusten laadinnassa on yleisesti mukana potilaiden edustajia.

Perustuvatko suomalaiset laboratoriokäytännöt ja suomalainen diagnosointi samaan, vanhentuneeseen tietoon?

Lorraine Cleaver kävi työpajassa, ja siellä hänet kutsuttiin hoitosuosituksia laativaan työryhmään. Ymmärtääkseni siellä on myös edustaja ThyroidUK:sta, siis potilasjärjestöstä.

 

Ruotsalaisten kolmas eduskunta-aloite

Ruotsalaiset tekevät näköjään joka vuosi uuden eduskunta-aloitteen kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta. Uusin on luettavissa osoitteesta

http://skoldkortelforbundet.se/ny-riksdagsmotion-overge-foraldrade-behandlingsmetoder-och-individanpassa-varden-vid-skoldkortelsjukdom/

Siinä kehoitetaan hylkäämään vanhentuneet hoitomenetelmät ja räätälöimään hoito potilaan mukaan.

Bakgrunden till motionen är:”Den problembild som framtonar handlar framför allt om sjukvårdens bristande kunskap, vilket ofta leder till feldiagnostisering och föråldrade behandlingsmetoder.”

Aloitteen taustana on potilaiden kokema terveydenhoitohenkilökunnan heikko osaaminen, joka usein johtaa väärään diagnoosiin ja vanhentuneisiin hoitomenetelmiin.

 

Och en av slutsatserna: ”Detta talar för att det inom vården behövs ett betydligt större utbud av individuella behandlingsplaner och att öka kunskapen om att den standardmodell som idag används inte fungerar för många patienter.”

Ja eräs johtopäätös: ”Tämä puoltaa sitä, että otettaisiin käyttöön huomattavasti suurempi määrä yksilöllisiä hoitoja,  ja lisättäisiin tietämystä siitä, ettei nykyinen vakiohoito toimi monilla potilailla.”

 

Ensimmäisestä aloitteesta lisää täällä.

Vaikuttaako ruokavalio autoimmuuniprosessiin?

Italialaiset ja ranskalaiset tutkijat lähtivät etsimään vastausta, ja julkaisivat viime vuonna tämän tutkimuksen:

Effects of low-carbohydrate diet therapy in overweight subject with autoimmune thyroiditis: possible synergism with ChREBP

https://www.dovepress.com/effects-of-low-carbohydrate-diet-therapy-in-overweight-subject-with-au-peer-reviewed-fulltext-article-DDDT

Vähähiilihydraattisen ruokavalion vaikutus ylipainoisiin autoimmuunityreoidiittia (Hashimoton tautia) sairastaviin potilaisiin

Tutkimuksessa oli mukana 180 henkilöä, 84 miestä ja 96 naista, iältään 30-45 vuotta. Kaikilla oli kilpirauhasvasta-aineita yli viitteen. Tutkimusjoukosta suljettiin pois naiset, joilla oli jo vaihdevuodet alkaneet, tai jotka olivat äskettäin käyttäneet hormonaalista ehkäisyä. Tutkittavat jaettiin vhh-ruokavalioryhmään ja verrokkiryhmään. Tutkimus kesti kolme viikkoa. Tutkijat seurasivat vhh-ryhmän ja verrokkiryhmän kilpirauhashormoneja (T3-V, T4-V ja TSH), kilpirauhasen vasta-aineita, painoa ja painoindeksiä.

Tutkitut vasta-aineet, joista tässä puhutaan, ovat kilpirauhasen mikrosomaaliset vasta-aineet, TPOab ja TyglAb, jotka selostetaan englanniksi tässä:

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-thyroid_autoantibodies

Joukosta muodostettiin tutkimusryhmäksi 108 potilasta, 44 miestä ja 64 naista, joka noudatti seuraavanlaista ruokavaliota: 12-15 energia-% hiilihydraatteja, 50-60 % proteiinia, ja 25 – 30 % rasvaa (toim. huom. tämä ei ole vhh- vaan runsasproteiininen dieetti). Heitä neuvottiin syömään lehti- ja muita vihanneksia, vähärasvaista lihaa ja välttämään goitrogeeneja (kilpirauhasen toimintaa haittaavia vihanneksia kuten ristikukkaiset kaalikasvit, hirssi, soijatuotteet, persikka, nektariini jne.). Seuraavat ruoka-aineet poistettiin kokonaan: munat, palkokasvit, maitotuotteet, leivät, pasta, hedelmät ja riisi. Ryhmä noudatti tätä proteiinirikasta ruokavaliota kolmen viikon ajan, jonka jälkeen tehtiin bioimpedanssimittaukset, punnitukset ja verikokeet (kilpirauhasen vasta-aineet ja hormonit).

Verrokkiryhmä, 72 henkeä, joista 40 miestä ja 32 naista, noudatti kolmen viikon ajan ravintosuositusten mukaista vähäkalorista ruokavaliota. Koeajan loputtua heille tehtiin samat kokeet kuin tutkimusryhmälle.

Tulos:

Verrokkiryhmän vasta-aineiden määrä lisääntyi suositellulla ruokavaliolla

Tutkimusryhmän vasta-aineet putosivat huomattavan paljon jo kolmessa viikossa:

Ruokavalio siis vaikuttaa vasta-aineiden määrään vähentävästi, mikä todennäköisesti vähentää autoimmuunitulehdusta, ja sen mukana kilpirauhasen tuhoutumista.

A dietary plan based on the reduction of carbohydrate content and free of goitrogenic foods leads not only to a decrease in body weight, but also determines a decrease in fat mass and a significant drop of sentinel autoantibodies in Hashimoto’s thyroiditis. — Do not underestimate the value of the levels of anti-microsomal Abs, still not considered relevant in screening for autoimmune thyroiditis, the dietary regime described in this study could be implemented for the treatment of patients with autoimmune thyroid because of the possibility to reduce the inflammation state in general and of the thyroid gland in particular, and consequently of the levels of autoantibodies, information this surely important in the assessment of these patients and for the prediction of the course of the disease.

Tutkijoiden yhteenvedosta: Ruokavalio, joka perustuu hiilihydraattirajoitukseen ja joka ei sisällä goitrogeeneja, johtaa paitsi painon putoamiseen myös rasvamassan vähenemiseen ja kilpirauhasvasta-aineiden vähenemiseen Hashimoton autoimmuunitulehduksessa. — Ei pidä vähätellä mikrosomaalisten vasta-aineiden merkitystä. Niitä ei vielä pidetä asianmukaisina etsittäessä kilpirauhasen autoimmuunitulehdusta. Tässä tutkimuksessa kuvattua ruokavaliota voitaisiin käyttää Hashimoto-potilaille, koska se voi vähentää tulehdusta yleisesti ja kilpirauhasen tulehdusta erityisesti, ja sen seurauksena vasta-ainetasoja. Tämä tieto on tärkeä potilaiden tilan arvioinnissa ja sairauden kulun ennustamisessa.

———–

Ja sitten nämä suomalaiset ”asiantuntijat”. Vain tupakointi voi vaikuttaa sairauden kulkuun:

http://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005314568.html

Tanskalaiset tutkivat geenimuunnoksia

Vaikka Suomen endokrinologiyhdistys mitätöi geenivirheiden aiheuttamat ongelmat kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa, muualla ollaan niistä kiinnostuneita. Erilaisia geenivirheitä löydetään jatkuvasti lisää.

Myöskään DIO2-geenipolymorfismimäärityksen avulla ei ole mahdollista arvioida höytyisikö potilas Thyroxin-hoidon sijasta trijodityroniinihoidosta (T3-hoito, kauppanimellä Liothyronin ja Thybon).

ThyroidUK on listannut niitä sivustollaan, ja niitä on varmasti löydetty sen jälkeen lisää. Yhdelle geenivirheelle on jo saatavissa kaupallinen testi.
Vasta ilmestyneessä tanskalaistutkimuksessa tutkittiin muutamaa geenimuunnosta ja niiden yhdistelmiä. Tutkimusjoukko koostui 45 selvästi autoimmuunista vajaatoimintapotilaasta. Mukana tutkijoissa oli Euroopan suosituksia valmistellut endokrinologian ylilääkäri Birte Nygaard.

Hypothyroid Patients Encoding Combined MCT10 and DIO2 Gene Polymorphisms May Prefer L-T3 + L-T4 Combination Treatment – Data Using a Blind, Randomized, Clinical Study

Carlé A.a · Faber J.c,d · Steffensen R.b · Laurberg P.a · Nygaard B.c,d 

Tutkimusjoukko koostui Hashimoton autoimmuunitulehdusta sairastavista kilpirauhasen vajaatoimintapotilaista, jotka olivat olleet tyroksiinihoidolla 6 kuukautta, ja heidän kilpirauhasarvonsa olivat olleet viitealueella.  Kyseessä oli etenevä kaksoissokkotutkimus.

Joukko jaettiin kahtia. Toinen ryhmä jatkoi 3 kk tyroksiinihoidolla, toisella ryhmällä korvattiin 50 µg tyroksiinia 20 µg:lla liotyroniinia (T3).  TSH:n säädöt tehtiin tyroksiinilla. 3 kk kuluttua vaihdettiin lääkitystä siten, että tyroksiiniryhmälle annettiin yhdistelmälääkitys ja yhdistelmälääkityille tyroksiinia.

Tutkimuksen aikana seurattiin eri geenimuunnoksia: 3 muunnosta DIO2-geenissä ja yhtä kuljetusproteiinin MCT10 muunnosta. Puolen vuoden tutkimuksen jälkeen kysyttiin potilailta, kumpaa lääkitystä he pitivät parempana.

27/45 (60 %) potilasta piti yhdistelmää parempana.

Tutkijat yhdistivät kaksi geenimuunnosta, DIO2-geenin Thr92Ala (se, jota saa testata yleisesti)  ja kuljetusproteiinigeenin MCT10 muunnoksen rs17606253, ja saivat aikaan kolme ryhmää: potilaat joilla ei ollut kumpaakaan, ne joilla oli toinen muunnos ja ne joilla oli molemmat. Näissä ryhmissä yhdistelmää piti parempana 42 %, 63 % ja 100 %.

Johtopäätöksenä tutkijat sanovat, että yhdistelmäterapiaa saatetaan tulevaisuudessa käyttää tiettyjä geenimuunnoksia omaaville potilaille.

 

Vieraskirjoitus: Raskaana olevat kilpirauhasen vajaatoimintapotilaat eivät saa välttämätöntä T3-hormonia

Miten moni lapsi on asetettava vaaraan T3-puutoksen aiheuttamille vaurioille, ennenkuin raskaana olevien vajaatoimintapotilaiden hoitosuositukset alkavat soveltaa olemassa olevia tutkimustuloksia? 

© thyroidhormones.wordpress.com

Raskaana olevien hypotyreoosipotilaiden hoitosuositus tuntee vain yhden kilpirauhasen tuottamista monesta hormonista, T4:n, synteettisessä muodossa Thyroxin. Syyksi ilmoitetaan, ettei kilpirauhashormoni T3 kuitenkaan läpäisisi istukkaa.

Esim. ruotsalaisella nettisivustolla Internetmedicin, jonne moni menee lukemaan asiantuntijoiden kirjoituksia, annetaan hoito-ohjeita ja tietoa osiossa ”Kilpirauhanen ja raskaus”:

”Vain T4 läpäisee istukan, ei T3, sen vuoksi yhdistelmähoidolla Liothyronin ja T4 olevien potilaiden tulee siirtyä T4-monoterapiaan raskauden ajaksi.”

Hoito Liothyroninilla: Yhdistelmähoidolla liotyroniini (T3) ja levotyroksiini (T4) olevat naiset on mahdollisuuksien mukaan hoidettava pelkällä levotyroksiinilla ennen raskautta. Syy tähän on, että T3, toisin kuin T4, ei läpäise istukkaa. Mikäli ei ole mahdollista luopua Liothyroninista, on huolehdittava riittävän korkeista, eli odottavien äitien viitealueella olevista T4-V-tasoista.”

Internetmedicin, 31. tammikuuta 2017

Mutta tämä ei pidä paikkaansa. T3 läpäisee istukan. Ja tämä on ollut tiedossa yli 60 vuoden ajan.

Kelly Landersin ja Kerry Richardin julkaisussa ”Traversing barriers – How thyroid hormones pass placental, blood-brain and blood-cerebrospinal fluid barriers” lehdessä Molecular and Cellular Endocrinology, kerrotaan yhteenvetona miten tieto istukan läpäisemistä kilpirauhashormoneista on lisääntynyt ajan kuluessa (1).

Kirjoituksesta käy ilmi, että jo 1960-luvun alussa oli osoitettu radiojodin avulla, että sekä T3 että T4 siirtyvät äidistä sikiöön. Näihin aikoihin mm. Fisher ym. osoitti tämän vuonna 1964 julkaistussa tutkimuksessa, ja huomauttivat myös että T3 siirtyy istukan läpi koko raskausajan ja myös suuremmassa määrin kuin T4 (2).

”Moreover, in humans triiodothyronine 131I has been observed to pass from the mother to the fetus more readily than thyroxine at all stages of pregnancy (4,7*).”

Fisher et al, 1964*

Landersin ja Richardin artikkelista käy myös ilmi, että 80-luvun alussa, kun oli havaittu D3-entsyymin korkeaa aktiviteettiä istukassa, oletettiin ettei kilpirauhashormoni T3 läpäise istukkakudosta. D3 on dejodinaasientsyymi joka muuttaa T4:n ”epäaktiiviseksi” T3:ksi (rT3) sekä T3:n T2:ksi. Mutta teoria siitä, että D3 ”suojaisi” kilpirauhashormonien siirtymiseltä osoittautui vääräksi saman vuosikymmenen lopulla, kun oli havaittu kiertäviä kilpirauhashormoneja sikiöillä, joiden oma kilpirauhastuotanto ei ollut mahdollista.

1990-luvun alkupuolelta alkaen on myös löydetty istukan kilpirauhashormonien läpäisyn kuljetusmekanismi. Kuljetus tapahtuu kalvoihin sitoutuneiden kuljettajaproteiinien avulla. Näistä MCT8 on spesifinen kilpirauhashormonien T3 ja T4 kuljettamiselle istukkaan, ja näyttää siltä että molemmat hormonit kulkevat sen läpi yhtä suuressa määrin. Muita kalvoihin sitoutuneita kilpirauhashormonien istukan kautta kuljettavia kuljettajaproteiineja ovat LAT1, LAT2, OATP1A2, OATP4A1 ja MCT10. Edelleen uskotaan niitä löydettävän lisää.

Tätä ”uutta” havaintoa että T3 läpäisee istukan, vastoin asiantuntijoiden lausumia, tulee jokaisen miettiä tarkemmin.

T3 tarvitaan, jotta naiset voisivat tulla raskaaksi, jotta raskaudet sujuisivat normaalisti, ja turvaamaan sikiön normaalin kehityksen ja erityisesti aivojen kehityksen, sillä T3 säätää mm. aivosolujen kehitystä, erikoistumista ja signalointia.

Pelkkä oletus, kuten nyt tehdään, että T4-monoterapia tuottaa vereen ja kudoksiin normaalin T3-pitoisuuden, on asia jota tieteellinen tutkimus ei koskaan ole kyennyt osoittamaan. 

Miten monen lapsen, jolla on mahdollisesti T3:n puutos ja sen mukana hidastunut kehitys ja pahimmassa tapauksessa korjaamattomat vauriot, on vielä synnyttävä, ennenkuin kukaan uskaltaa kyseenalaistaa suosituksen, jonka mukaan raskaana olevat naiset eivät saa käyttää T3:a?

Voimme vain toivoa, että asiantuntijoiden suosituksiinsa käyttämä ajatuksenkulku, että ”T3:a ei tule käyttää, koska se ei läpäise istukkaa”, päivitetään ja että tunnustetaan olemassa oleva tieteellinen tutkimus ja sen mukana aletaan antaa raskaana oleville naisille yhdistelmähoitoa T3 + T4.

Kirjoittanut: Nina Oksa nina.oksa@gmail.com

Alkuperäinen ruotsinkielinen teksti: https://thyroidhormones.wordpress.com/2017/04/27/gravida-hypotyreospatienter-far-inte-det-nodvandiga-hormonet-t3/

© thyroidhormones.wordpress.com

FAKTAA

T3:a (trijodityroniini) on lääkkeessä Liothyronin, jota yli 8000 ruotsalaispotilasta käyttää. Ruotsissa Liothyronin on tavallinen reseptilääke.

T3:a on myös kuivatusta kilpirauhasuutteesta valmistetuissa lääkkeissä, jotka ovat erityisluvallisia. Kuivatusta kilpirauhasuutteesta valmistetuissa lääkkeissä, jotka usein lyhennetään NDT (natural desiccated thyroid), on mukana kaikki terveen kilpirauhasen erittämät kilpirauhashormonit. Näiden valmisteiden hormonipitoisuudet ovat lähes identtiset terveen ihmisen veren hormonipitoisuuksien kanssa. Näitä lääkkeitä on käytetty 1800-luvun lopulta asti, ja Ruotsissa niistä on raportoitu vain muutama haittavaikutus vuodesta 1965.

ATA:n suosituksissa vuodelta 2017 lukee, että T3 läpäisee istukan:

”Thyroid stimulating antibodies, ATDs, and most maternal thyroid hormones, can effectively cross the placenta barrier.”

2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum

 

Viitteet:

 1. Landers K, Richard K. Traversing barriers – How thyroid hormones pass placental, blood-brain and blood-cerebrospinal fluid barriers. Mol Cell Endocrinol. 2017 Jan 30. pii: S0303-7207(17)30054-0. doi: 10.1016/j.mce.2017.01.041. PMID: 28153799
 2. Fisher DA, Lehman, Lackey C. Placental Transport of Thyroxine. J Clin Endocrinol Metab. 1964 May;24:393-400. No abstract available. PMID: 14169496

* Viitteitä Fisherin et al tutkimuksesta vuodelta 1964 (numerointi Fisheristä)

 

 1. Grumbach MM, Werner SC.Transfer of thyroid hormone across the human placenta at term. J Clin Endocrinol Metab. 1956 Oct;16(10):1392-5. No abstract available. PMID: 13367179
 1. Osorio C, Myant NB. The passage of thyroid hormone from mother to foetus and its relation to foetal development. Br Med Bull. 1960 May;16:159-64. No abstract available. PMID: 14429249

 

Saksalaiset tutkivat kilpirauhasta urakalla

Saksassa on käynnissä laaja tutkimusprojekti kilpirauhasesta, Thyroid TransAct. Sen odotetaan päättyvän ensi vuonna.

THYROID TRANS ACT on tieteellinen ohjelma, joka pyrkii selvittämään, mikä määrittelee terveen ja sairaan kilpirauhastoiminnan.

On tärkeää saada vastaus tähän näistä syistä:

1 Kilpirauhasen toimintahäiriöt, aineenvaihdunnallisine ja mieleen liittyvine häiriöineen, vaikuttavat kolmasosaan Saksan työikäisestä väestöstä, ja aiheuttavat huomattavia haittoja potilaiden hyvinvoinnille ja tulevat maksamaan yli 2 miljardia euroa vuodessa yhteiskunnalle ja terveydenhuoltojärjestelmälle.

2 On olemassa runsaasti todistusaineistoa siitä, että nykyinen menettely, jossa määritellään TSH ja/tai T4-V, ei osoita yksilön fysiologista eikä patofysiologista tilannetta riittävän tarkasti. Vaikka levotyroksiini on Saksan eniten määrätty hormonivalmiste, ja se kuuluu maailman 10 eniten määrätyn lääkeaineen joukkoon,  monet vain sillä hoidetut potilaat valittavat haittavaikutuksista ja huonontuneesta voinnista, vaikka heidän TSH- ja T4-V-arvonsa näyttävät olevan viitteissä. Tämä osoittaa nykyisten biomarkkereiden olevan riittämättömiä osoittamaan potilaiden kilpirauhasstatusta kokonaisuudessaan.

3 On siis olemassa kiireellinen tarve löytää uusia biomarkkereita, joita voidaan käyttää kilpirauhastoiminnan häiriöiden luotettavaan havaitsemiseen, seurantaan ja erotteluun. Tätä tarkoitusta varten täytyy avata ja uudelleen määritellä kilpirauhashormonien toiminnan klassisten ja uusien molekyylivaikuttajien keskinäiset suhteet elinten, sukupuolen ja iän mukaan. Uusien, käytettävissä olevien tutkimustekniikoiden ja laajojen, hyvin määriteltyjen epidemiologisten tutkimusjoukkojen avulla kyetään nyt ensimmäisen kerran lähestymään näitä tavoitteita asianmukaisesti.

4 Sen seurauksena tutkimus tulee selkeästi lisäämään ymmärrystämme kilpirauhashormonien häiriintyneestä toiminnasta, ja avaamaan uusia mahdollisuuksia diagnosoinnille, ennalta ehkäisylle ja yleisten liitännäissairauksien havaitsemiselle, kuten mielialahäiriöt, henkinen taantuminen, osteoporoosi, sydän- ja verisuonisairaudet ja häiriintynyt energiatasapaino, jotka kaikki ovat suuria, kilpirauhashormonitilanteen aiheuttamia rasitteita terveydelle.

5 Kilpirauhashormonien johdannaisten löytäminen ”T4:stä T0:aan” ja niiden esiin tulevat vaikutuskumppanit tulevat olemaan arvokas resurssi diagnostisten työkalujen kehittämisessä. Myös uusien, innovatiivisten lääkkeiden kehittäminen kansansairauksien hoitoon on näkyvissä, ja on tutkimukseen osallistuvien tutkijoiden pitkän tähtäimen tavoite.

Eri oppiaineista koostuvat, tutkimukseen SPP 1629 osallistuvat tutkimusryhmät työskentelevät löytääkseen parempia hoitovaihtoehtoja kilpirauhashormoneihin liittyviin sairauksiin. SPP 1629 tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden nuorempien tutkijoiden ja endokrinologien kouluttamiseen erityisesti nopeasti kehittyvän kilpirauhastutkimuksen piirissä. 

John Midgleyn teesit skoteille

Muutama vuosi sitten kolme kilpirauhaspotilasta sai läpi aloitteen Skotlantin parlamentille, jossa vaadittiin parempaa diagnosointia ja hoitoa kilpirauhaspotilaille. Parlamentin aloitevaliokunta on käsitellyt asiaa pitkään ja hartaasti, kuullut eri tahoja ja on nyt halunnut kuulla saksalais-britannialaisessa tutkijaryhmässä vaikuttavaa John Midgleytä. Tutkijaryhmä on viime vuosina julkaissut ahkerasti kilpirauhashormonitoiminnan uraauurtavia selvityksiä.

Skotlannin parlamentin aloitevaliokunta sai äskettäin kirjeen tri Midgleyltä. Hänen mielestään pitää mahdollisimman nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin, tässä järjestyksessä:
1. Alentaa Britannian huippukalliin T3:n hintaa (monopoli) ja kirjoittaa eläinperäisiä kilpirauhaslääkkeitä kaikille sitä tarvitseville.
2. Tarkistaa eri valmistajien laboratoriomenetelmien yhtenevyys ja tarvittaessa kalibroida ne niin, että ne kaikki näyttävät samaa ja oikein.
3. Korvata TSH-mittaus T3-V-mittauksella, paitsi vakavasti sairailla, joilla on NTI (Non Thyroidal Illness), eli alhainen T3-V ja korkea rT3.
4. Laskea TSH:n viitealueen ylärajaa kuvastamaan oikeasti terveiden arvoja ja soveltaa uutta ylärajaa.
5. Nostaa potilaan oireet pääosaan ja käyttää laboratorioarvoja vain niitä tukemaan.
6. Valistaa lääkäreitä tilastomatematiikan merkityksestä, eli että viitealueet ovat tilastollisia arvoja, eivätkä mitään maalitolppia joiden sisäpuolelle pitää pyrkiä.
7. Mitata kaikilta terveiltä T4-V ja T3-V, ja arkistoida tulokset henkilökohtaisina arvoina (tosin T4-V ei mahdollisesti kelpaa tähän tarkoitukseen). Näin olisi jokaisen henkilökohtainen paras arvo tallessa myöhempää tarvetta varten.
8. Laskea jokaiselle suhdeluku T4-V/T3-V ja käyttää sitä mahdollisen myöhemmän lääkityksen määrittämiseen.
9. Suorittaa kunnolla suunniteltuja kokeita määrittämään potilaiden hyöty yhdistelmäterapiasta, eteisvärinän ja osteoporoosin todennäköisyys, jakamalla potilaat terapioille perustuen yllä laskettuun suhdelukuun T4-V/T3-V. Mitä korkeampi suhdeluku, sitä todennäköisemmin potilas hyötyy yhdistelmäterapiasta, ja sitä epätodennäköisemmin hyvin matala TSH indikoi liikalääkitystä.

Tilastot

 • 171 980 kävijää
Follow Hypotyreoosi-info on WordPress.com

Blogilista

Lisää suosikiksi