Hypotyreoosi-info

Etusivu » 2015 » maaliskuu

Monthly Archives: maaliskuu 2015

Kortisolin mittausmenetelmistä

Endokrinologiyhdistys kirjoitti 27.5.2013 lausunnon kilpirauhasen  vajaatoiminnan hoidosta. Siinä ilmoitettiin, että kortisolin ainoa luotettava mittausmenetelmä on verikoe.

Syljen kortisolimääritys ei sovellu lainkaan lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikkaan, koska luotettavaa tutkimustietoa menetelmän herkkyydestä tähän tarkoitukseen ei toistaiseksi ole julkaistu.

Lausuma on edelleen sama 5.11.2014 versiossa.

Yle Lounais-Suomen uutiset 23.3.2015 kertoi FinnBrain-tutkimuksesta, jossa siis selvitetään lapsen aivojen kehitystä, myös äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutusta. Professori Hasse Karlsson kertoo:

Aika uus asia on se, että me otetaan hiusnäytteitä, koska hiuksista pystytään mittaamaan kortisolipitoisuuksia, ja kortisoli on stressihormoni, ja me otetaan myös syljestä kortisolinäytteitä. Me kerätään lapsen ulostetta, mikä on ihan uus asia, koska viime vuosina on tullut tietoa siitä, että ulosteen mikrobikoostumus vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen, joka kuulostaa aika oudolta.

80 tutkijaa, 3 miljoonaa euroa, 4000 perhettä…

50 000 meni rikki!

Lukema täyttyi jo 14.3. iltapäivällä. Kiitos lukijoille!

new-years-eve-celebration-champagne-presents-over-black-background-46371012

Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitotilanne Suomessa

Eräiden lähteiden mukaan (Suomen Kilpirauhasliitto, lääkäri Ulla Slama)  Suomessa noin 400 – 500 000 ihmistä sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa. Heistä noin 300 000 on diagnosoitu ja he ovat saaneet lääkityksen. Tilanne muistuttaa 2-tyypin diabeetikkojen tilannetta. Saldo: 100 – 200 000 diagnosoimatonta potilasta. Heitä saatetaan roikottaa ”seurannassa” arvot viitteiden rajoilla jopa toistakymmentä vuotta. Myös aivolisäkeperäinen (sentraalinen) vajaatoiminta, jossa TSH on normaali tai matala ja T4V viitteen alarajan tuntumassa, jää havaitsematta. Professori Välimäen suosituksesta huolimatta näille potilaille ei anneta edes koelääkitystä, saati kuunnellaan heidän oireitaan. Mitä yhteiskunnalle maksaa pitää näin monta työikäistä puolikuntoisina?

(Endokrinologien aika kuluu kasvavan diabetesepidemian hoitamiseen. Tietenkään potilaille ei saa ehdottaa kokeiltavaksi hiilihydraattien vähentämistä, sillä sehän vähentäisi kalliiden lääkkeiden ja insuliinin tarvetta ja parantaisi kuntien ja valtion rahatilannetta, kokonaan ilman yhteiskunnan korvauksia.)

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan tyroksiinimonoterapia ei auta läheskään kaikkia sitä käyttäviä. Oireita jää, eikä veren T3V-taso saavuta terveen ihmisen tasoja. Niinpä T3V:n mittaamista ei haluta suositella. Paljonko näitä ihmisiä on, jotka tarvitsevat tyroksiinin rinnalle tai tilalle muuta kilpirauhaslääkitystä?

Professori Biancon tutkimuksissa, jotka julkaistiin tammikuun 2015 alussa, sanotaan näin:

Tutkijat arvioivat, että geenin Thr92Ala-D2 mutaatio on olemassa 12 – 36 %:lla väestöstä. Tämä yleinen mutaatio vaikeuttaa muuntoa T4:stä T3:ksi.

Suomessa mutaation esiintyvyydeksi voisi arvioida 600 000 – 1 800 000 ihmistä! Ja jos heille puhkeaa vajaatoiminta, muutkin sairausriskit kohoavat. Muunto siis tapahtuu etupäässä muualla kuin kilpirauhasessa, joten kyseessä ei ole ns. primääri (kilpirauhasperäinen) kilpirauhasen vajaatoiminta, eikä tila jää kiinni tavanomaisella TSH- ja T4V-mittauksella. Niinpä sitä ei ole olemassa suomalaisten endokrinologien mielestä. T3 (liotyroniini, trijodityroniini) on aktiivinen kilpirauhashormoni, joka ohjaa koko kehon toimintaa aineenvaihdunnasta ja aivotoiminnasta alkaen. T4 (tyroksiini) on varastohormoni.

Suomen kilpirauhaspotilaista saattaa 60 000 – 180 000 omata tämän geenimutaation, jolloin tyroksiini ei yksinään riitä hoidoksi.

Professori Bianco on erittäin arvostettu endokrinologi ja tutkija, jolla on oma tutkimuskeskus Rushin yliopistossa Chicagossa. Hän on ollut mukana laatimassa Yhdysvaltain kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitosuosituksia.

Biancon tutkimusryhmän raportissa sanotaan myös:

Ainoastaan yhdistelmäterapia T4 + T3 normalisoi täysin T3:sta riippuvat metaboliset markkerit ja geenien ilmenemisen. Nämä löydökset saattavat tukea yhdistelmäterapian käyttöä kilpirauhasen vajaatoimintapotilailla, ja saattavat johtaa tarpeeseen kehittää parempia farmakologisia malleja T3:n määräämiselle ja suorittaa laadukkaita satunnaistettuja tutkimuksia ihmisillä.

Uudet tutkimukset haastavat oppilauseen, jonka mukaan T4-altistuksesta johtuva alentunut D2-aktiivisuus kompensoituu lisääntyneellä raaka-aineen saatavuudella, mikä pitää ennallaan tai jopa lisää T3-tuotantoa. Vaikka tämä ajatus on looginen, se vaatii kokeita jokaiselle D2:ta ilmentävälle kudostyypille erikseen, koska koko kehon T3-tuotanto D2-reitin kautta vähenee kohonneen T4/T3-suhteen takia.

Välttämällä liian suurta  T4/T3-suhdetta käyttämällä hitaasti liukenevia, ihonalaisia T4 ja T3 sisältäviä pellettejä yhdistelmähoitona pystyttiin normalisoimaan kilpirauhashormoneista riippuvat biologiset parametrit aivoissa, maksassa ja luurankolihaksissa.

Japanilaistutkimuksen mukaan noin 26 prosentille tutkituista vajaatoimintapotilaista ilmaantui vasta-aineita dejodinaasi2-entsyymiä kohtaan.

Tämä tarkoittaisi Suomessa 104 000 – 130 000 potilasta, joille pelkkä tyroksiini ei auta.

Yhdysvalloissa rekisteröitiin eläinperäisille kilpirauhaslääkkeille siirtyneiden tyytyväisyyttä. Kaikista potilaista noin kolmasosa oli siirtynyt eläinperäiselle, ja heistä 78 % oli tyytyväisiä vaihtoon. Kaikista potilaista heitä oli 26,7 %.

Suomeen käännettynä lukumäärä voisi olla 106 800 – 133 500 potilasta.

Birte Nygaard on tanskalainen endokrinologian ylilääkäri, joka on ollut mukana laatimassa eurooppalaisia hoitosuosituksia. Hän julkaisi tutkimusryhmineen kaksi tutkimusta vuosina 2009 – 2013. Tutkimusryhmä kirjoitti:

Aktiivisten kilpirauhashormonien (pääasiassa T3) saatavuus on monimutkainen prosessi. Nämä hormonit pääsevät kudoksiin verenkierron, aktiivisen kalvon läpi kuljetuksen, solun sisäisen säätelyn, kolmen aktiivisen dejodinaasin avulla (tyypit 1 ja 2 muuntavat T4 > T3, tyyppi 3 epäaktiiviseksi rT3:ksi) ja lopuksi sitoutumalla erityisiin soluytimien kilpirauhashormonireseptoreihin. Eri kudoksilla on erilaiset metaboliset kulkureitit, mikä tekee todellisen kaikkien kilpirauhashormonien vaikutuksen määrittämisen tietylle kudokselle tiettynä ajankohtana vaikeaksi.

Mittaustietomme paljasti että niin SHBG kuin PINP lisääntyivät yhdistelmäterapialla verrattuna tyroksiinihoitoon. NT-proBNP ei muuttunut. Näistä voi päätellä että yhdistelmäterapialla on suurempi vaikutus maksan toimintaan ja luun muodostukseen kuin tyroksiinimonoterapialla, ja näin ollen solujen sisäiseen kilpirauhashormonien saatavuuteen.

Tämä koskee siis kaikkia kilpirauhaspotilaita…

 

Mikä onkaan perimmäinen syy, miksi näitä tietoja ei haluta ottaa huomioon, eikä kertoa yleisemmin lääkäreille ja potilaille?

Millä resursseilla voitaisiin hoitaa potilaita oikein, yhdistelmäterapialla tai T3-monoterapialla, jos kerran endokrinologit ja sisätautilääkärit ovat täysin kiinni 2-tyypin diabeetikkojen hoidossa? He, joiden monopoliksi nyt yritetään saada yhdistelmähoitoa?

 

 

 

Potilaiden kirje HUS:ille, osa 2

1. osa löytyy täältä.

Täsmälleen annetussa ajassa molemmille potilaille tuli kirjepostissa vastaus, varustettuna diaarinumerolla.

Vastaus ei sisällä mitään oleellista uutta tietoa. Ja siinä sanotaan että osastonylilääkäri esiintyi ohjelmassa vain endokrinologiyhdistyksen puheenjohtajana.

HUS:in hallitus ja valtuusto eivät ilmeisesti olleet saaneet kirjeitä lainkaan, koska niiltä ei koskaan tullut vastausta.

Vastaus:

 

HUS vastaus Lasse Lehtonen-1

 

Hallintojohtaja ei ilmeisesti tiedä, ettei kilpirauhasen vajaatoiminnasta ole olemassa suomalaista käypä hoitosuositusta. Endokrinologiyhdistys on tämän kirjeen lähettämisen jälkeen tosin muuttanut kesällä 2013 antamansa lausunnon nimeksi suositus. Suomessa virallisia hoitosuosituksia laadituttaa lääkäriseura Duodecim.

Mitä osastonylilääkärin esiintymiseen eri roolissa tulee, niin tässä on kuvakaappaus kyseisestä MOT-ohjelmasta:

camilla

Potilaiden kirje HUS:ille, osa 1

Minulle tulee nykyisin juttuja ja juttuvinkkejä sähköpostitse. Tässä yksi vieraskirjoitus:

 

 

Arvoisa HUS-kuntayhtymän valtuusto

Arvoisa HUS-kuntayhtymän hallitus

Arvoisa HUS-kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Lindén

Arvoisat HUS-kuntayhtymän johtajat ja potilasasiamiehet

KYSYMYS HUS:N YLILÄÄKÄRI SCHALIN-JÄNTIN ANTAMASTA HAASTATTELUSTA JA SCHALIN-JÄNTIN OSASTOLLAAN HARJOITTAMASTA HOIDOSTA

Allekirjoittaneet ovat kilpirauhaspotilaita, jotka käyttävät hoidossaan T3 hormonia joko synteettisenä tai eläinperäisenä lääkkeenä. Lääkkeemme löytyvät Duodecimin ylläpitämästä Lääketietokannasta, aivan tavanomaiseen tapaan laittamalla lääkkeen nimi hakukenttään. Lääkkeemme on määrännyt laillistettu lääkäri, ja lääkkeellemme on haettu erityislupa lääkevalvontaviranomainen Fimeasta, joka on myöntänyt meille tämän erityisluvan lääkkeen käyttöön.

Katsoimme 22.9.2014 Yle 1:llä esitetyn MOT- ohjelman ”Kilpirauhanen sytytti lääkärisodan”. Ohjelmassa haastateltiin HYKS:n osastonylilääkäri (endokrinologia) Camilla Schalin-Jänttiä, joka esiintyi ohjelmassa HYKS:n osastonylilääkärin nimikkeellä. Pidämme ylilääkäri Schalin-Jäntin haastattelua potilaita karkeasti loukkaavana ja kaikin tavoin jopa omituisena. Ylilääkäri Schalin-Jäntin haastattelu on herättänyt poikkeuksellisen voimakasta kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Ylilääkäri Schalin-Jäntti on korkeassa, johtavassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa HUS:in ylilääkärinä.

Haluamme kysyä, edustavatko Schalin-Jäntin haastattelussa esiintuomat käsitykset HUS:in johdon käsityksiä. Kysymme, onko ylilääkäri Schalin-Jäntin osastollaan antama ja johtama hoito asiallista ja ajanmukaista, ja käytetäänkö osastolla HUS:n erikoissairaanhoidon osastolle kuuluvia moderneja, monipuolisia ja korkeatasoisia hoitomuotoja. Erityisesti kysymme, miten ylilääkäri Schalin-Jäntin johtamalla osastolla hoidetaan kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavia potilaita.

Kysymme, hoidetaanko osastolla potilaita kaikilla laillisesti Suomessa saatavilla olevilla kilpirauhasen vajaatoimintaan tarkoitetuilla lääkkeillä, näiden lääkkeiden valmisteyhteenvetojen, pakkausselosteiden ja Lääketietokannan ohjeiden mukaisesti.

Toivomme HUS kuntayhtymän valtuustolta, johtohenkilöiltä ja potilasasiamiehiltä vastauksia kysymyksiimme.
Kunkin kysymyksen alussa on sitaatti ylilääkäri Schalin-Jäntin haastattelusta. Sitaatin jälkeen esitämme sitaattia koskevan kysymyksen.

MOT- ohjelman käsikirjoitus:
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/22/kilpirauhanen-jakoi-faktat-kahtia-kasikirjoitus

MOT ohjelma on nähtävissä Yle Areenassa viikon tämän HUS:n johdolle esitetyn kirjelmän allekirjoituksen jälkeen. Ohjelman linkki: http://areena.yle.fi/tv/2270161

KYSYMYKSET:

1. Sitaatti:

”Kilpirauhashormonin ottaminen ilman todettua vajaatoimintaa… Se ei vaikuta vain ihmisen aivoihin. Jos sitä ottaa sellainen, jolla vajaatoimintaa ei ole, hän saattaa jaksaa päivänsä paremmin. Jos ottaa väsymykseen kahvin sijaan T3-pillerin, saattaa kyllä piristyä, … ”

Kyse on meidän lääkkeestämme, jota käytämme krooniseen, elinikäiseen aineenvaihduntasairauteen. Emme voi valita kahvin tai ”T3-pillerin” välillä – meidän on otettava lääkkeemme joka ainoa päivä. Kukaan muukaan T3 lääkityksellä oleva potilas ei voi valita kahvin tai ”T3-pillerin” välillä. Koemme ylilääkäri Schalin-Jäntti lausuman käsittämättömänä.

Kysymys: Toivomme HUS:n johdolta selvennystä, mitä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa kertomalla, että kahvin sijaan voi ”ottaa-T3 pillerin”? Kysymme myös, hoitaako Schalin-Jäntti kilpirauhaspotilaita antamalla heille kahvia, koska ilmeisesti hänen mielestään kahvi ja T3- lääke voivat korvata toisensa?

2. Sitaatti:

”On syytä kysyä, onko käynnissä jonkinlainen medikalisaatio”

Kysymys: Mitä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa? Mikä on medikalisaatiota? Miten tämä medikalisaatio ilmenee? Tarkoittaako ylilääkäri Schalin-Jäntti mahdollisesti, että meidän lääkityksemme on medikalisaatiota? Tai onko jonkun muun potilaan saama T3-lääkitys (johon vaaditaan aina sekä resepti että Fimean hyväksymä erityislupa) medikalisaatiota? Toivomme HUS:n johdon selventävän, mikä T3 lääkkeen käytössä on medikalisaatiota.

3. Sitaatti:

”Kun ihminen voi huonosti, hänelle on helppo antaa piristäviä pillereitä. Voisi jopa puhua dopingista”

Toteamme, että Suomen antidoping- toimikunnan verkkosivujen mukaan T3-ääke ei ole dopingia. Kertaamme vielä, että lääkkeemme on kilpirauhasen vajaatoimintaan tarkoitettu reseptilääke, johon tarvittavan erityisluvan Fimea on hyväksynyt. T3-lääkkeen indikaatio on kilpirauhasen vajaatoiminta, kaikissa muodoissa, lapsille ja aikuisille, mutta indikaationa ei ole ”huono olo”. Suomessa ei saa määrätä ”huonosti voivalle” potilaalle ”piristävänä pillerinä” T3 lääkettä.

Kysymys: Toivomme HUS:n johdon selventävän, mitä HUS:n ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa sillä, että ”huonosti voivalle” ihmiselle on helppo antaa ”piristäviä pillereitä”. Toivomme HUS:n johdon selventävän, määrääkö ylilääkäri Schalin-Jäntti T3-lääkettä ”piristävänä pillerinä” tai väittääkö hän, että joku muu lääkäri, Fimean suostumuksella, määrää T3-lääkettä ”piristävänä pillerinä”. Toivomme myös HUS:n johdolta varmennusta, että HUS:n johto on informoinut ylilääkäri Schalin-Jänttiä siitä, että Suomen antidoping- toimikunnan mukaan T3-lääke ei ole doping-aine.

4. Sitaatti:

”Minua huolestuttaa se, että huonosti voivia ihmisiä yksinkertaisesti huijataan”

Kysymys: Toivomme HUS:n johdon selventävän, ketä HUS:n ylilääkäri Schalin-Jäntin mukaan huijataan. Kuka on huijauksen kohde? Kuka on huijaaja? Onko tällä huijauksella Fimean hyväksyntä? Jos ei ole Fimean hyväksyntää, niin miten on voitu huijata? Lyhyesti, mitä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa tällä ”huijauksella”?

5. Sitaatti:

”Heidän pitää käydä kalliissa laboratoriokokeissa, jotka eivät ole luotettavia, ja joiden perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä kilpirauhasen vajaatoiminnasta.”

Toteamme, että lääkärimme käyttävät USA:ssa toimivaa Genova Diagnostics- laboratoriota, joka on valvottu ja akkreditoitu laboratorio. Laboratorion tutkimukset ovat kaikilta osiltaan Kelan hyväksymiä ja Kela-korvausten piirissä.

Kysymys: Toivomme HUS:n johdon selventävän, mitä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa, että käytetään laboratoriokokeita, jotka eivät ole luotettavia. Toivomme perustelua väitteelle, miksi lääkäriemme käyttämä laboratorio ja sen analysoimat, meistä otetut laboratoriokokeet eivät ole luotettavia, vaikka Kela on ne hyväksynyt.

6. Sitaatti:

”Sehän on propagandaa. Sitä tuottavat kai lähinnä kyseiset klinikat, jotka menettävät potilaitaan, jos asiantuntijat sanovat, että toiminta on puoskarointia, jota ei voida hyväksyä”

Kysymys: Mitä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa tällä? Propagandaa? Väittääkö Schalin-Jäntti, että esimerkiksi allekirjoittaneiden tai muiden T3-lääkityksellä olevien potilaiden hoitavat lääkärit harjoittavat propagandaa, koska muuten menettäisivät potilaita?

Erittäin tärkeänä pidämme vastausta siihen, ketä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa, kun hän puhuu puoskaroinnista. Kuka on puoskari? Ovatko meitä hoitaneet, laillistetut lääkärit puoskareita? Hyväksyykö Fimea puoskareiden erityislupa-hakemuksia? Mitä Schalin-Jäntti tarkoittaa toiminnalla, jota ei voida hyväksyä? Onko lain mukaista vihjailla, että laillistettu lääkäri on puoskari?

7. Sitaatti:

” …silloin koko hivenaineklinikan toiminta voi olla vaarassa, koska siltä puuttuu reseptit kirjoittava lääkäri…”

Toteamme, että meitä molempia hoitaa laillistettu lääkäri. Lääkitystämme ei ole määrännyt hivenaineklinikka.

Kysymys: Toivomme HUS:n johdon selventävän meille, mitä HUS:n ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa puhuessaan hivenaineklinikoista.

8. Sitaatti:

”Nå, nog är det ju så att de… de som inte mår bra av den här T3-behandlingen, det är ju många som nu liksom nappar på kroken och tänker att nu liksom… det här är en sådan här undermedicin… ”

Tämä osa Schalin-Jäntin haastattelusta on jäänyt (ilmeisesti epähuomiossa) MOT:lta suomentamatta, ja teksti on ainoastaan haastattelukielellä ruotsiksi. Schalin-Jäntti sanoo, vapaasti suomennettuna:

”No, sehän on niin, että ne… ne, jotka eivät voi hyvin tällä T3 hoidolla, on monia jotka ikään kuin nappaavat syötin ja ajattelevat että nyt… tämä on sellainen ihmelääke…”

Kysymys: Mitä ihmettä HUS:n ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa tällä mitä omituisimmalla virkkeellä? Että ne (potilaat?), jotka eivät voi hyvin T3 lääkkeellä, he ikään kuin nappaavat syötin ja ajattelevat, että nyt on löytynyt ihmelääke? Kuinka ne, jotka eivät voi hyvin T3 lääkkeellä, ylipäänsä pitäisivät kyseistä lääkettä ihmelääkkeenä? Toivomme HUS:n johdolta selvennystä, mitä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa kyseisellä virkkeellä ja mitä ylilääkäri Schalin-Jäntti tarkoittaa ihmelääkkeellä.

9. Sitaatti:

”Det finns väldigt många som inte mår bra av den och de blir ju inte kvar på privatsidan, det… privatsidan och homeopatiska kliniker och de här… spårämnesklinikerna som främst påbörjar de här behandlingarna”

Tämäkin osuus haastattelusta on suomentamatta, mutta HUS:n johto osannee ruotsia. Oma vapaa suomennoksemme on:

”Hyvin monet eivät voi hyvin siitä ja he eivät pysy yksityispuolella.. yksityispuoli ja homeopaattiset klinikat ja ne… hivenaineklinikat, jotka pääosin aloittavat nämä hoidot”.

Toteamme, että emme ole käyneet homeopaateilla emmekä hivenaineklinikoilla. Ei ole lainmukaista väittää laillistettua lääkäriä homeopaatiksi.

Kysymys: Pyydämme HUS:n johtoa selventämään, mitä ovat nämä ylilääkäri Schalin-Jäntin tarkoittamat homeopaatit ja hivenaineklinikat. Kerromme, että Suomessa homeopaatti tai hivenaineklinikka ei saa määrätä lääkkeitä. Ainoastaan laillistettu lääkäri saa määrätä lääkkeitä. Onko mahdollisesti ilmennyt, että joku homeopaatti olisi määrännyt T3-lääkettä? Minkälaisella lomakkeella tällainen määräys olisi tehty? Onko Fimea myöntänyt erityisluvan tällaiselle homeopaatin määräämälle lääkkeelle?

10. Sitaatti:

”…de blir inte kvar på privatsidan utan de kommer sedan till den kommunala sidan för att få hjälp, och det här belastar ju då den kommunala sidan – den… finansierar vi med skattemedel.”

Vapaa suomennos:
”.. he eivät jää yksityispuolelle, vaan tulevat sitten kunnalliselle puolelle saadakseen apua – se – rahoitetaan verovaroin.”

Kysymys: Onko HUS kuntayhtymän linjaus, että jos potilas on käynyt hoidossa yksityispuolella, niin ei ole suotavaa, että potilas tämän jälkeen, mahdollisesti pian tai joskus myöhemmin, käyttäisi kunnallista terveydenhuoltoa? Eikö potilaalla HUS:n mielestä ole valinnanvapaus käyttää sekä yksityistä että kunnallista terveydenhoitoa? Pitäisikö HUS:n mielestä potilaan, joka on joskus käynyt yksityislääkärillä, käyttää jatkossakin vain yksityistä terveydenhuoltoa?

11. Oma loppukysymys:

Kysymys: Toivomme HUS:n johdon selvittävän, onko kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito Camilla Schalin-Jäntin johtamalla osastolla ajanmukaista ja korkeatasoista. Käytetäänkö ko. osastolla kilpirauhaspotilaiden hoidossa kaikkia Suomessa saatavilla olevia lääkkeitä, indikaationsa ja valmisteyhteenvetonsa tai Lääketietokannan ohjeiden mukaisesti?

Ylilääkäri Schalin-Jäntti on, kuten jo aiemmin mainitsimme, korkeassa asemassa HUS:ssa. Schalin-Jäntti edustaa, asemansa vuoksi, HUS:ia esiintyessään televisiohaastattelussa nimellään ja HUS:n ylilääkärin nimikkeellä.

Mielestämme HUS:n ylilääkäri Schalin-Jäntin haastattelu oli hyvin omituinen, kaiken kaikkiaan ennenkuulumattoman loukkaava ja joiltakin osin mahdollisesti lainvastainen.

Toivomme esittämiimme kysymyksiin vastauksia ja selvennystä siihen, edustavatko ylilääkäri Schalin-Jäntin yksilöidyt ja siteeratut käsitykset hänen työnantajanaan toimivan HUS:n käsityksiä, sekä siihen, onko Schalin-Jäntin antama ja johtama hoito ajanmukaista ja kattavaa. Toivomme vastauksia sekä HUS:n hallinnosta, ylilääkäri Schalin-Jäntin edustamalta sisätautien oppialalta että potilasasiamiehiltä. Toivomme HUS:n johdolta vastauksia kuukauden sisään (12.11.2014 mennessä) ja hallitukselta ja valtuustolta seuraavien kokouksien jälkeen.

Kohteliaasti,

Potilas A                                                                                                 Potilas B

Valviran vastaus potilan kirjeeseen

Potilaan kirje on täällä.

Viitaten 2.3.2015 lähettämäänne sähköpostiviestiin, Valvirassa on selvitettävänä lääkärin ammatinharjoittamista koskeva asia, jossa kyseessä oleva lääkäri on asianosainen. Asian selvittäminen perustuu Valviralle laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen. Valvira on antanut ko. lääkärille aiemmin kirjallisen varoituksen, ja nyt vireillä oleva asia perustuu varoituksen jälkeiseen jatkovalvontaan.

Lääkärin laatimat potilasasiakirjat ovat keskeisessä osassa arvioitaessa ammatinharjoittamisen sekä potilaiden saaman hoidon asianmukaisuutta. Tämän vuoksi Valvira on pyytänyt lääkäriä toimittamaan erikseen nimetyistä potilaista laatimansa potilasasiakirjat Valviralle. Potilaat ovat valikoituneet ns. satunnaisotantana Valviran apteekkeihin kohdistaman reseptikyselyn tulosten perusteella.

Koska nyt selvitettävänä oleva asia on sen keskeneräisyyden vuoksi viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettävä, asiasta voidaan keskustella tarkemmin ainoastaan asianosaisen itsensä kanssa. Asian keskeneräisyydestä johtuen myöskään potilasturvallisuuden vaarantumiseen ei voida tässä vaiheessa ottaa kantaa.