Hypotyreoosi-info

Etusivu » 2015 » kesäkuu

Monthly Archives: kesäkuu 2015

Tutkiiko lääketiede oikein oikeita asioita?

Lääketieteen ammattijulkaisujen päätoimittajat ovat kauhuissaan julkaistujen tutkimusten laadusta. Lancet ja New England Journal of Medicine ovat maailman arvostetuimpien lääketieteen julkaisujen joukossa.

http://nsnbc.me/2015/06/19/shocking-report-from-medical-insiders/

Dr. Richard Horton, Editor-in-chief of the Lancet recently published a statement declaring that a shocking amount of published research is unreliable at best, if not completely false, as in, fraudulent.

Tri Richard Horton, Lancetin päätoimittaja, julkaisi äskettäin lausunnon jossa hän sanoi että järkyttävä määrä julkaistua tutkimustietoa on parhaassa tapauksessa epäluotettavaa, ellei täysin väärää, eli petosta.

The drug industry-sponsored studies Horton refers to develop commercial drugs or vaccines to supposedly help people, used to train medical staff, to educate medical students and more.

Hortonin tarkoittamat lääketeollisuuden rahoittamat tutkimukset tehdään esim. kaupallisten lääkkeiden tai rokotteiden kehittämiseksi, lääketieteen henkilöstön kouluttamiseksi tai lääketieteen opiskelijoiden opettamiseksi.

Dr. Marcia Angell is a physician and was longtime Editor-in-Chief of the New England Medical Journal (NEMJ), considered to be another one of the most prestigious peer-reviewed medical journals in the world. Angell stated,

“It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of the New England Journal of Medicine.”

Tri Marcia Angell on lääkäri ja NEJM:in pitkäaikainen entinen päätoimittaja. NEJM on eräs maailman arvostetuimmista vertaisarvioiduista lääketieteen julkaisuista.

”Enää ei voida uskoa suureen osaan julkaistuista kliinisistä tutkimuksista, eikä luottaa tunnettujen lääkärien tai hoitosuositusten arviointeihin. En sano tätä mielelläni, mutta tulin tähän tulokseen hitaasti ja vastentahtoisesti kahden vuosikymmenen aikana, jolloin olin NEJM:in päätoimittaja.”

Corruption of the medical industry worldwide is a huge issue, perhaps more dangerous than the threat of all wars combined. Do we have such hypnosis and blind faith in our doctors simply because of their white coats that we believe they are infallible? And, in turn, do they have such blind faith in the medical journals recommending a given new wonder medicine or vaccine that they rush to give the drugs or vaccines without considering these deeper issues?

Lääkealan maailmanlaajuinen korruptio on valtava ongelma, ehkä vaarallisempi kuin kaikki sodat yhteensä. Kärsimmekö niin sokeasta uskosta lääkäreihimme pelkästään heidän valkoisten takkiensa takia, että uskomme heidän olevan erehtymättömiä? Ja toisaalta, uskovatko he niin sokeasti lääketieteen lehtien suosituksiin uusista ihmelääkkeistä tai -rokotuksista, että he rientävät määräämään niitä miettimättä näitä syvällisempiä ongelmia?

 

 

Trijodityroniini vaikeahoitoisen masennuksen hoidossa

Tanskan terveyshallinnon sivulla on ohjeita masennuksen hoitoon. Luku 8.6 käsittelee vaikeahoitoista masennusta, jossa siis tavanomaisesti käytettävistä lääkkeistä ei ole apua.
https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2007/plan/sfr/sst_dep.rapport.pdf

I flere danske og udenlandske behandlingsvejledninger anbefales det, at man ved manglende effekt skifter til et antidepressivum med en anden farmakodynamisk virkningsprofil 127, 152, 159 . SBU-rapporten konkluderer, at der er begrænset belæg for nytten ved at skifte mellem præparater med forskellig effekt på det noradrenerge og serotonerge system, men der er et presserende behov for flere studier.I et netop publiceret systematisk review har man opgjort nytten af at skifte fra ét præparat til et andet inden for SSRI-gruppen 160 . Konklusionen er, at der ikke er videnskabelig dokumentation for nytten af et sådant skift.Der findes videnskabeligt belæg for potensering af behandlingen med lithium (evidensstyrke A). En velgennemført metaanalyse af placebokontrollerede undersøgelser viser, at potensering af TCA, fluoxetin og citalopram med lithium medfører effekt i løbet af 14 dage hos 50% af patienterne mod 23% ved potensering med placebo (NNT = 3,7) 161 .En undersøgelse fra 2006 tyder på, at potensering med trijodthyronin (T3) har samme effekt som potensering med lithium (evidensstyrke A) 162 .

Useissa tanskalaisissa ja ulkomaisissa hoito-ohjeissa suositellaan että vaihdetaan eri tavalla vaikuttavaan masennuslääkkeeseen, jos lääke ei auta. SBU-raportti (Ruotsi) toteaa että lääkkeen vaihtamisesta saatava hyöty on rajallinen, mutta että tarvitaan kipeästi lisätutkimuksia. Hiljattain julkaistussa systemaattisessa katsauksessa on selvitetty lääkkeen vaihdon hyötyjä SSRI-ryhmän sisällä. Lopputulos on, ettei sellaisen vaihdon hyödyistä ole tieteellistä perustaa. Sen sijaan on olemassa tieteellistä näyttöä litiumlisästä (näyttöarvo A). Hyvin tehty plasebokontrolloitujen tutkimusten meta-analyysi osoittaa, että TCA:n, fluoksetiinin ja sitalopraamin vahvistaminen litiumilla tuottaa tulosta 14 päivän sisällä 50 %:lla potilaista ja 23 %:lla potilaista plasebolla (NNT = 3,7). Vuonna 2006 tehty tutkimus osoittaa, että vahvistaminen trijodityroniinilla (T3) on yhtä tehokasta kuin litiumilla (näyttöarvo A).

Lähdeviite 162:

After a mean of 9.6 weeks (SD=5.2) of treatment, remission rates were 15.9% with lithium augmentation and 24.7% with T(3) augmentation, although the difference between treatments was not statistically significant. Lithium was more frequently associated with side effects (p=0.045), and more participants in the lithium group left treatment because of side effects (23.2% versus 9.6%; p=0.027).

Keskimäärin 9,6 viikon hoidon kuluttua (SD = 5,2) remissiossa oli 15,9 % litiumtehostuksella ja 24,7 % T3-tehostuksella, vaikka ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Litium aiheutti enemmän haittavaikutuksia (p = 0,045) ja useampi litiumryhmän potilas jätti hoidon kesken sivuvaikutusten vuoksi (23,2 % vs. 9,6 %; p = 0,027).

142 potilaan joukossa tehty tutkimus siis osoitti, että T3 on turvallisempi tehoste masennuslääkkeelle kuin litium, ja se auttaa paremmin.