Hypotyreoosi-info

Etusivu » 2014 » syyskuu

Monthly Archives: syyskuu 2014

Mainokset

Kilpirauhashormonien ja TSH:n tasapainosta

Kilpirauhaspotilaat ovat saaneet aloitteensa Skotlannin parlamentin käsittelyyn jo pari vuotta sitten, ja pääsivulla on runsaasti eri tahojen lähettämiä kirjeitä. Moni istuntokin on julkaistu netissä, ensin parlamentin nettisivuilla ja sen jälkeen YouTubessa.

 

Löysin tohtori Midgleyn kirjeen Skotlannin kilpirauhasaloitteen sivulta. Tohtori Midgley kertoo tiivistelmän tutkimuksesta, jonka hän ja muut tutkijat julkaisivat kesällä 2014 tiedelehdessä Clinical Endocrinology.

The following is a précis of the paper—
Our latest paper examines the relationships between TSH, Free T4 and Free T3 in patients, relating the results to such variables as body mass, age, size of working thyroid gland, and whether or not a patient is on T4 therapy for hypothyroidism.
NB
patients using T3 either in conjunction with T4, or T3 alone were excluded from the study. What it proves is that there is no such thing as an overarching TSH range that is appropriate for everyone, and that the range is affected according to the effect of independent influences such as age, body mass, size of working thyroid volume and whether someone is on T4 or not. The T4 therapy range is very much lower than the ”normal” untreated and sits around the 1 or lower mark. The 3-4 upper level that works for the normal person is not satisfactory and can indicate undertreatment.
We’re also finding that people with no thyroid working at all cannot easily regain normal FT3 with T4 alone and that TSH suppression often has to happen, and in some people no amount of T4 will regain normal FT3 levels. Recent reviews by the gurus now admit that some people cannot handle T4 only and regain health.

Seuraavassa on artikkelin tiivistelmä:
Viimeisin artikkelimme tutkii TSH:n, T4V:n ja T3V:n suhteita potilaissa, ja suhteuttaa ne muihin muuttujiin kuten paino, ikä, toimivan kilpirauhasen koko, ja onko potilas T4-hoidossa vajaatoiminnan vuoksi.
Jätimme pois sellaiset potilaat, joilla oli käytössä T3 yksinään tai yhdistettynä T4:ään. Tutkimus osoittaa ettei ole olemassakaan mitään kaiken kattavaa TSH:n viitealuetta joka sopii kaikille, ja että potilaskohtainen viitealue riippuu muista itsenäisistä vaikutteista kuten ikä, paino, toimivan kilpirauhasen tilavuus ja T4-hoidon olemassaolo. T4-hoidon TSH-viitealue on paljon alempi kuin terveen, hoitamattoman henkilön, ja se on noin 1 tai alempi. Ylempi taso 3-4 saattaa toimia terveelle henkilölle; se ei kelpaa hoidetulle, ja saattaa osoittaa että lääkeannos on liian pieni.
Olemme myös havainneet että potilaat, joilla ei ole toimivaa kilpirauhasta, eivät saavuta normaalia T3V-tasoa pelkällä T4:llä, että TSH pitää usein laskea hyvin alas, ja että joillain potilailla mikään T4-lääkkeen määrä ei riitä palauttamaan normaaleja T3V-arvoja. Alan gurujen viimeaikaiset tiedekatsaukset myöntävät nyt, että kaikki eivät siedä pelkkää T4:ää eivätkä saa sillä terveyttään takaisin.

Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Jun 23. doi: 10.1111/cen.12527. [Epub ahead of print]
Homeostatic equilibria between free thyroid hormones and pituitary thyrotropin are modulated by various influences including age, body mass index and treatment.
Hoermann R1, Midgley JE, Giacobino A, Eckl WA, Wahl HG, Dietrich JW, Larisch R.

Selvyyden vuoksi:

Dejodinaasi D1 muuntaa T4 > T3 maksassa, munuaisissa ja kilpirauhasessa
Dejodinaasi D2 muuntaa T4 > T3 aivoissa, aivolisäkkeessä, ruskeissa rasvasoluissa, luustolihaksissa ja sydänlihaksessa.
Dejodinaasi D3 muuntaa T4 > rT3 (käänteinen T3) istukassa, ihossa ja aivoissa.

Ruotsalainen tutkija Stefan Sjögren on osoittanut, että tyroksiinista muuntunut T3 ei läpäise veriaivoestettä, vaan aivot tarvitsevat toimiakseen aivoissa muuntunutta T3:a eli toimivaa dejodinaasi D2:ta.

Ryhmä totesi tässä tutkimuksessa, että muunto T4 > T3 väheni tyroksiinihoidolla (T3V 5,1 > 4,7 pmol/l). Siksi he ottivat käyttöön dejodinaasiaktiivisuusmittarin. Dejodinaasit ovat entsyymejä, jotka poistavat yhden jodiatomin kilpirauhashormoneista, eli ne huolehtivat muunnosta.

Tutkimuksessa ei kerrota dejodinaasiaktiiviisuusmittarin kaavaa, vain että siinä ovat kaikki dejodinaasit mukana.

Lyhennelmä taulukosta 1. Klikkaa kuvaa, niin se suurenee.

g3030

 

Dejodinaasiaktiivisuus on T4-hoitamattomilla 32,8 ja hoidetuilla 25,6 nmol/s.

Ikä vähensi TSH-vastetta aivolisäkkeessä, kun taas lihavuus nosti TSH-pitoisuutta.

Dejodinaasiaktiivisuus TSH:n logaritmin funktiona hoidetuilla ja hoitamattomilla.

dejodinasaktivitet

Harmaat pisteet ja harmaa viiva kuvaavat hoitamattomia, mustat T4-hoidettuja.

Alla on verrattu hoitamattomia ja  T4-monoterapialla olevia Hashimoto-potilaita ilman vajaatoimintaa, sekä T4-hoidettuja kilpirauhassyöpäpotilaita terveisiin.

tab 3 hörmann

Syöpä oli hoidettu kaikilta syöpäpotilailta, 97 % oli saanut radiojodihoidon. Tx = hoidettu, BW = paino.

Autoimmuunitulehdusta (Hashimotoa) potevien dejodinaasiaktiivisuus (tässä on hoidettu autoimmuunitulehdusta ilman todettua vajaatoimintaa):

fig 2 c dejodinaser

Tässäkin kuvassa harmaa kuvastaa hoitamattomia potilaita ja musta hoidettuja.

In conclusion, our study has shown that all thyroid hormones
(TSH, FT4 and FT3) and deiodinases have their individual
though interlocking parts to play in realizing the conditionrelated
patterns of thyroidal expression, regulation and metabolic
activity. Equilibria among thyroid parameters cannot be
simplistically interpreted using the limits of normality established
in complete thyroid health, questioning the role of universally
applicable diagnostic criteria for TSH. It also suggests
revisiting the regimes for treatment optimization.

Yhteenveto: tutkimus osoittaa että kaikilla kilpirauhaseen liittyvillä hormoneilla (TSH, T4V ja T3V) ja dejodinaaseilla on yksilöllinen, vaikkakin toisiinsa kytkeytyvä rooli kilpirauhasen toiminnassa tilan mukaan, toiminnan säätelyssä ja aineenvaihdunnan aktiivisuudessa. Kilpirauhasparametrien tasapainoa ei voida tulkita yksinkertaistetulla tavalla, käyttäen nykyisiä vakiintuneita laboratoriotutkimustapoja. Tutkimus kyseenalaistaa kaikenkattavat TSH-kriteerit diagnosoinnissa. Tutkimuksen perusteella olisi syytä tarkastella uudestaan hoidon optimoinnin menettelytapoja.

Tutkijoilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia. He eivät ole saaneet tutkimukselle mitään ulkopuolista rahoitusta.

 

Tutkijaryhmä aikoo julkaista vielä lisää tutkimustietoa tästä aiheesta.

Mainokset

Oppiriidan yhteenveto

Valvira on sotkeutunut lääkärien väliseen oppiriitaan. Sillä ei ole siihen oikeutta.

Helsingin hallinto-oikeus päätti 14.01.2014 äänin 3 – 0, että Valvira toimi väärin ensimmäisen lääkärin kohdalla, jolta Valvira poisti määräaikaisesti oikeuden hoitaa kaikkia endokrinologiasia sairauksia. Valvira valitti helmikuun alussa 2014 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ainakin kaksi muuta juttua on käynnissä, toinen Hämeenlinnan ja toinen Vaasan hallinto-oikeudessa.

Mitkä ovat hoitonäkemyksen perusteet, joita endokrinologiyhdistys sanoo käypä hoito- suosituksiksi, vaikka Duodecim jälleen vuonna 2013 kieltäytyi sellaisia laatimasta? 

1. Levotyroksiini-monoterapialla ei ole tieteellistä perustaa

Hypotyreoosi, kilpirauhasen vajaatoiminta, hoidetaan levotyroksiinilla, eikä ole olemassa systemaattisia tutkimuksia jotka arvioivat tämän hoidon tehoa.

Kirjoittaja on Herlevin sairaalan endokrinologian ylilääkäri Birte Nygaard.

 

2. Muutkin kilpirauhaslääkkeet ovat täysin turvallisia

Levotyroksiini on samassa turvallisuusluokassa edellä mainittujen kanssa, eli tyroksiini, liotyroniini ja eläinperäiset lääkkeet ovat yhtä turvallisia käytettäväksi raskausaikana!

3. FDA on julkaissut hoitosuosituksen T3-monoterapiasta

4. FDA on julkaissut suosituksen eläinperäisten kilpirauhasvalmisteiden käytölle

 

Mikä tässä on ongelma? Miksei Lääkäriliitto kutsu barrikaadien eri puolilla olevia lääkäreitä keskustelemaan?

Miksei potilaille anneta mahdollisuutta käyttää heille parhaiten sopivia hormoneja? Missä muussa sairaudessa on käytössä vain yksi lääke?

 

 

Valvira ja Yhdysvaltain lääkevirasto, osa 2

Armour Thyroid on kilpirauhasen vajaatoimintaan käytetty eläinperäinen valmiste. Se valmistetaan USP-luokan (Yhdysvaltain farmakopea) raaka-aineesta, eli hormonipitoisuus on tarkoin vakioitu. Suomen markkinoilla on myös erityisluvallisena myynnissä kanadalainen Thyroid Erfa.

Eläinperäiset kilpirauhasvalmisteet olivat ensimmäiset kilpirauhasen vajaatoimintaan käytetyt lääkkeet. Ne olivat ainoana käytössä noin vuosina 1880 – 1956, jolloin synteettinen T3 tuli Yhdysvaltain markkinoille.

Sian kilpirauhanen erittää samoja hormoneja kuin ihmisen. T3-hormonia on suhteessa hieman enemmän kuin ihmisen kilpirauhanen erittää. Mutta ihminenhän muuntaa 80 % T3-hormonista dejodinaasien avulla, mikäli niissä ei ole vikaa.

Toinen Valviralta varoituksen saanut lääkäri sai varoituksen eläinperäisten kilpirauhasvalmisteiden käyttämisestä.

Eduskunnan kirjallinen kysymys T3-valmisteiden ja eläinperäisten saatavuudesta potilaille.

 

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto FDA kirjoittaa seuraavasti:

Armour Thyroid Dosage and Administration
The dosage of thyroid hormones is determined by the indication and must in every case be individualized according to patient response and laboratory findings.
….
Hypothyroidism

Therapy is usually instituted using low doses, with increments which depend on the cardiovascular status of the patient. The usual starting dose is 30 mg Armour Thyroid, with increments of 15 mg every 2 to 3 weeks. A lower starting dosage, 15 mg/day, is recommended in patients with long-standing myxedema, particularly if cardiovascular impairment is suspected, in which case extreme caution is recommended. The appearance of angina is an indication for a reduction in dosage. Most patients require 60 to 120 mg/day. Failure to respond to doses of 180 mg suggests lack of compliance or malabsorption. Maintenance dosages 60 to 120 mg/day usually result in normal serum T4 and T3 levels. Adequate therapy usually results in normal TSH and T4 levels after 2 to 3 weeks of therapy.

……

Pediatric Dosage

Pediatric dosage should follow the recommendations summarized in Table 1. In infants with congenital hypothyroidism, therapy with full doses should be instituted as soon as the diagnosis has been made.

Table 1: Recommended Pediatric Dosage for Congenital Hypothyroidism
Age        Dose per day    Daily dose per kg of body weight

0-6 mos   15-30 mg               4.8-6 mg
6-12 mos 30-45 mg               3.6-4.8 mg
1-5 yrs     45-60 mg               3-3.6 mg
6-12 yrs   60-90 mg              2.4-3 mg
Over 12 yrs Over 90 mg      1.2-1.8 mg

 

 

Valvira vs. Yhdysvaltain lääkevirasto

T3-monoterapia on nyt luupin alla. Suomalaiset endokrinologit haluaisivat rajoittaa annoksen siihen, mitä terve kilpirauhanen tuottaa. Mutta 80 % T3:sta syntyy normaalisti dejodinaasien aiheuttaman muunnon seurauksena ympäri kehoa. Tätä siis potilas ei saisi saada!

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto ylläpitää lääkesivustoa. Siellä on T3-tableteille aivan oma sivunsa. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/10379s47lbl.pdf

 

Alla olevien hoito-ohjeiden mukaan hoitava lääkäri menettää Suomessa oikeuksia.


Mild Hypothyroidism

Recommended starting dosage is 25 mcg daily. Daily dosage then may be increased by up to 25 mcg every 1 or 2 weeks. Usual maintenance dose is 25 to 75 mcg daily.

The rapid onset and dissipation of action of liothyronine sodium (T3), as compared with levothyroxine sodium (T4), has led some clinicians to prefer its use in patients who might be more susceptible to the untoward effects of thyroid medication. However, the wide swings in serum T3 levels that follow its administration and the possibility of more pronounced cardiovascular side effects tend to counterbalance the stated advantages.

Liothyronine Sodium Tablets, USP may be used in preference to levothyroxine (T4) during radioisotope scanning procedures, since induction of hypothyroidism in those cases is more abrupt and can be of shorter duration. It may also be preferred when impairment of peripheral conversion of T4 to T3 is suspected.

Myxedema

Recommended starting dosage is 5 mcg daily. This may be increased by 5 to 10 mcg daily every 1 or 2 weeks. When 25 mcg daily is reached, dosage may be increased by 5 to 25 mcg every 1 or 2 weeks until a satisfactory therapeutic response is attained. Usual maintenance dose is 50 to 100 mcg daily.

Tanskassa 5 µg tabletit ovat tavallisia reseptilääkkeitä, 20 µg erityisluvallisia. Kreikassa T3 on vapaakauppalääke!

Tummennetut annostukset ovat olleet yleisiä. Aloitukset ja nostot ovat Suomessa yleensä olleet erittäin varovaisia, 5 µg (1/4 tabletti) kerralla joka 3. – 14. päivä tuntemusten mukaan. Myös yhdistelmähoidossa. Lisäksi on ensin pitänyt tarkistaa lisämunuaisten kunto, rautatasot, B12- ja D-vitamiinitasot yms. erittäin epämiellyttävien oireiden välttämiseksi.

Liothyronin-valmiste (tai laktoositon Thybon) otetaan yleisesti jaettuna 3-4 kertaan/vrk jotta hormonitasot heittelisivät mahdollisimman vähän ja aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ikäviä tuntemuksia.

Kukaan ei varmasti halua olla liikatoiminnalla, niin epämiellyttävää se on. Silti endokrinologit luulevat että potilaat ehdoin tahdoin haluavat olla sillä.

Lääkärinvala ja Hippokrateen vala

http://www.laakariliitto.fi/liitto/etiikka/laakarinvala/

Lääkärinvalassa lääkäri sitoutuu noudattamaan lääkärin eettisiä sääntöjä. Vala pohjautuu Hippokrateen valaan sekä Maailman lääkäriliiton vuonna 1949 hyväksyttyyn Geneven julistukseen. Lääketieteen lisensiaatit vannovat valan valmistumistilaisuudessa.

Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hippokrateen_vala

Hippokrateen vala on antiikin Kreikasta periytyvä vala, jonka joutuivat vannomaan lääkärin ammattiin ryhtyvät henkilöt. Vala liitetään ”lääketieteen isänä” tunnetun Hippokrateen nimeen. Hippokrateen valaa ei enää nykyisin vannota, mutta sen sijaan Suomessa on otettu vuonna 1997 vapaaehtoisena käyttöön lääkärinvala, jonka valmistuvat lääkärit voivat vannoa.

»Minä vannon Apollonin, lääkärin, kautta ja Asklepioksen ja Hygieian ja Panakeian ja kaikkien jumalten ja jumalattarien kautta, kutsumalla heidät todistajiksi, että tulen kykyni ja harkintani mukaan täyttämään tämän valan ja kirjallisen sitoumuksen.
Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen kanssaan elatukseni, ja hänen tarvitessaan apua tulen sitä antamaan. Hänen poikiaan olen pitävä veljinäni ja opettava heille, mikäli he niin haluavat, tämän taidon ilman palkkaa ja sopimusta. Opastusta ja luentoja ja kaikkea muuta opetusta olen antava pojilleni ja opettajani pojille sekä niille oppilaille, jotka ovat sitoutuneet kirjallisesti ja valallisesti lääkärilakiin, mutta en kenellekään muulle.
Elintapoja koskevia ohjeita tulen käyttämään sairaiden hyväksi kykyni ja harkintani mukaan: tulen torjumaan kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja vääryydeksi. En tule antamaan kenellekään kuolettavaa myrkkyä, vaikka minulta sellaista pyydettäisiin, enkä neuvoa sellaisen valmistamiseen. Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.
Puhtaasti ja hurskaasti olen viettävä elämääni ja harjoittava tointani.
En tule leikkaamaan veitsellä, en edes rakkokivistä kärsiviä, vaan luovutan sen tehtävän niille, jotka sellaista tointa harjoittavat.
Niihin taloihin, joissa käyn, menen auttaakseni sairaita, tekemättä tahallisesti mitään vääryyttä ja vahinkoa sekä pidättyen rakkaudesta naisten ja miesten, vapaiden ja orjien kanssa.
Mikäli parannustyössäni tai sen ulkopuolella ihmisten keskuudessa näen tai kuulen sellaista, mitä ei pidä levitettämän, vaikenen ja pidän sitä salaisuutena.
Jos täytän tämän valan enkä riko sitä, sallittakoon minun nauttia sekä elämästä että taidostani kaikkien ihmisten ikuisesti arvostamana. Mutta jollen sitä pidä, vaan teen väärän valan, tapahtukoon päinvastoin.»
(Suomentanut Heikki Solin)

Toisen potilaan kirje viranomaisille

On olemassa muitakin, jotka ovat huolissaan kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidon mallista. Julkaisen nyt toisenkin potilaan kirjeen viranomaisille. Tässä tapauksessa on kyse eläinperäisen lääkkeen saannin vaikeutumisesta.

Tanskassa Terveys- ja lääkevirasto vastaa maamme Säteilyturvakeskusta, Fimeaa ja Valviraa. Täällä on englanninkielinen kuvaus.

Tanskassa Glostrupin apteekki on valmistanut eläinperäistä kilpirauhaslääkettä, Thyreoidia. Viranomaiset ovat viime aikoina yrittäneet lopettaa valmistuksen vaatimalla apteekkarilta ja lääkäreiltä erityislupien hakemista. Tanskalaispotilaat ovat hyödyntäneet mahdollisuutta hankkia täysin laillisesti reseptilääkkeitä EU:n sisältä, lähinnä Hampurin apteekista.

Tanskassa T3-valmisteista 5 µg tabletit ovat tavallisia reseptilääkkeitä, 20 µg tabletit ovat erityisluvallisia.

 

 

Kilpirauhaspotilas Dorte Skov Olesenin kirje Terveys- ja lääkevirastolle

Kirjoitan, koska olen erittäin huolestuneena seurannut monien kilpirauhaspotilaiden olosuhteita. En ymmärrä yleisesti käytössä olevan hoidon vaihtoehdottomuutta, koska olen itse kokenut omassa kehossani miltä tuntuu, kun ei saa oikeaa hoitoa.

Hoidon pitää toimia monella tavalla, ja tietenkin lääkärien pitää seurata sitä.
Miksi lääkärit eivät tutki, paraneeko potilas fyysisesti, tai kysy potilaalta ovatko oireet vähentyneet tai poistuneet?

Mikseivät potilaat saa valita hoitotapaa, tai tietoja sairaudesta?

Miten Terveys- ja lääkevirasto varmistaa että potilaat saavat sellaisen lääkityksen joka auttaa?

Nyt tuhannet potilaat eivät saa apua vakiohoidosta, T4-monoterapiasta. Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla voi olla monenlaisia oireita, ja jos hoidon tavoitteena on oireiden poistuminen, niin pitää myös varmistaa että näin tapahtuu.

Liian moni lääkäri vain noudattaa hoidon vakiomenettelyä, ja mikäli se ei toimi tai potilas saa sivuvaikutuksia tai lisää oireita hoidon aloituksen jälkeen, niin lääkärit sanovat että lukemat ovat hienoja, kaikki on hyvin. Kun potilas ei voikaan hyvin, mutta hänen arvonsa ovat viitteissä, niin on hyvin vaikea löytää lääkäriä joka haluaa auttaa, ja liian moni lääkäri ei halua kuullakaan potilaan edelleen jatkuvista vajaatoiminnan oireista.

Liian usein potilaan on pakko etsiä muita vaihtoehtoja, kun lääkäri ei halua ottaa kantaa lääkkeen puutteelliseen vaikutukseen tai sen sivuvaikutuksiin.

Vajaatoimintapotilailla ON OLTAVA vaihtoehtoja siltä varalta, ettei vakiolääkitys auta. Ellei heillä ole niitä, on suuri riski että he päätyvät ennenaikaiselle eläkkeelle tai osa-aikatyön ja osa-aikaeläkkeen yhdistelmälle.

Joiltakin vajaatoimintapotilailta poistetaan kilpirauhanen. Endokrinologit käskevät heidän hakea työkyvyttömyyseläkettä sen sijaan, että he saisivat kokeilla eläinperäistä kilpirauhasvalmistetta, joka on alkuperäinen lääke jota on käytetty yli sadan vuoden ajan. Potilaalle on tärkeintä että oireet häviävät, mutta endokrinologien asenne alkuperäislääkettä kohtaan on tässä valtava este, niin suuri että heidän hoitotapansa tuottaa enemmän haittaa kuin hyötyä, koska he mieluummin haukkuvat potilaan kuin hyväksyvät hänen lääkevalintansa. Epäammattimaisilla lausahduksilla erittäin sairaille ihmisille ei ole mitään rajaa, vaikka puolustukseksi sanotaankin etteivät endokrinologit ole vajaatoiminnan asiantuntijoita, vaan diabeteksen. Mene ja tiedä.

Tällä hetkellä potilaalle tarjotaan T4-monoterapian toimimattomuuden sattuessa nesteenpoistolääkkeitä, kipulääkkeitä, kutinaa lievittäviä lääkkeitä, silmätippoja, migreenilääkkeitä, diabeteslääkkeitä, kolesterolilääkkeitä ja muita lääkkeitä joita ei tarvita kun käytössä on toimiva lääkitys. Lääkärit ohjaavat fysioterapeutille lihasjäykkyyden vuoksi, mutta tämä ei auta, mikäli on määrätty lääkettä joka jäykistää lihakset.

Tietääkö Terveys- ja lääkevirasto, mitä kaikkia sairauksia voi saada, mikäli lääke ei toimi?

Tietääkö Terveys- ja lääkevirasto, miten lääkärit/endokrinologit torjuvat potilaita jotka käyttävät eläinperäisiä lääkkeitä, miten he eivät halua hoitaa tai tutkia heitä, ja miten ylimielisesti ja vihaisesti he kohtaavat sairaan potilasparan, joka ei koskaan ole saanut toimivaa hoitoa?

Terveys- ja lääkevirasto voi velvoittaa lääkärit auttamaan potilaita, määräämällä toista lääkettä, vaikka se vaatisi erityisluvan.
Saksassa on monta vaihtoehtoa, joita myös tanskalaiset potilaat voivat käyttää. Siellä on monentyyppisiä lääkkeitä, jotka sisältävät muutakin kuin T4:ää. Tanskassa hoidetaan noin 100 000 vajaatoimintapotilasta, mutta tutkimukset osoittavat että sairaita on paljon enemmän.

Näkemykseni mukaan lääkärit ovat erittäin haluttomia auttamaan vajaatoimintapotilaita, jos hoito ei ole auttanut. Tällä on näille potilaille vakavat seuraukset, koska vajaatoiminta vaikuttaa koko kehoon.

Meidän pitää tietysti voida luottaa lääkäreihin, mutta siihen on pitkä matka, mikäli Terveys- ja lääkevirasto ei puutu asiaan lääkäreiden yläpuolella. Näyttää siltä, että elämä halutaan tehdä todella vaikeaksi sellaisille potilaille, jotka eivät siedä käytössä olevia T4-valmisteita, ja jotka ovat hankkineet eläinperäisen kilpirauhasvalmisteen Glostrupin apteekista. Apteekkari taistelee viranomaisten kanssa oikeudesta saada jatkossa toimittaa lääkettä niille n. 700 potilaalle, jotka ovat usein itse löytäneet toimivan lääkkeen itselleen. En tiedä vielä, miten viranomaiset tulevat onnistumaan pyrkimyksessään lopettaa Thyreoidin (tanskalainen eläinperäinen kilpirauhasvalmiste) tuotanto. Toivottavasti Terveys- ja lääkevirasto on tässä asiassa viisas.

Mikäli lääkäri huomaa kilpirauhasen vajaatoimintapotilaan silmien olevan punaiset ja turvonneet T4-lääkkeen käytön jälkeen, niin vakiovastaus on että potilaan pitää vain elää ongelman kanssa ja ostaa silmätippoja. Mikäli kasvot ovat turvonneet, sanoo lääkäri ettei voi auttaa, näkemiin, arvosi ovat hienot, ota jotain nestettä poistavaa. Monet ovat tarinat. Tyroksiini annetaan potilaalle huomautuksella, että se on ainoa lääke ilman sivuvaikutuksia.

Nykyinen hoitotapa johtaa siihen, että melko helposti tuotetaan sairaita ihmisiä, joista liian moni jää invalidiksi. Minä ja tuhannet muut potilaat, maksamme epäinhimillisen korkean hinnan endokrinologien ja lääkärien antaman hyvän hoidon puuttumisesta. Lääkärit sanovat usein ”vajaatoiminnasta on niin monta mielipidettä, että en kerta kaikkiaan halua perehtyä siihen”.

Tämä on täysin laiminlyöty alue. Minulle on täysi arvoitus, miten tästä on tullut niin suuri ongelma. Meidän on jo aika saada selkeä diagnoosi sairaudesta kun se osuu kohdalle, mutta lääkärit eivät siis kerro riskeistä. Miksi emme saa tietää mikä tämä sairaus on oikeasti, ja mitä siitä seuraa jos hoito ei tehoa. On outoa, että lääkärit yrittävät välttää puhumista sairaudesta potilaan kanssa, sillä näin monet potilaat kokevat, mutta meillä on tarve tietoon niin lääkkeestä kuin eri vaihtoehdoista, sekä riskeistä. Lääkärit tietävät varmasti että sellaisia on.

Kukaan ei tiedä, moniko potilas ei saa apua T4-lääkkeistä. Endokrinologit ja lääkäritkään eivät tiedä, koska he eivät seuraa potilaiden paranemista vakiolääkityksellä, eivätkä he kysy potilailta oireista. Heillä on vain suuri toive, että T4-monoterapia riittää. Ja kuten IRF kirjoittaa, niin ei ole olemassa todisteita T4-monoterapian vaikuttavuudesta. Endokrinologit väittävät että alkuperäinen lääke ei kerta kaikkiaan kelpaa, ja monet näiden endokrinologien väitteistä eivät kestä tarkastelua, koska niille ei ole mitään perusteita. Tästä seuraa, että sairaita mieluummin pidetään sairaina, kuin annetaan heille ammatillista apua. Potilaalla ei ole mahdollisuutta kieltäytyä hoidosta, vaikka siihen on lain mukaan oikeus, koska hoitamaton vajaatoiminta on erittäin vaarallinen keholle ja aivoille, ja pitkälle edenneenä se johtaa koomaan. Sain itse kuulla että tulisin menemään koomaan ilman hoitoa, ja sain vain tyroksiinia, josta tulin sairaaksi. Minun oli pakko lopettaa tyroksiinihoito. Lääkärit eivät olleet monien käyntieni aikana suostuneet tutkimaan vaivojeni varsinaista syytä. En saanut lääkäreiltä apua, kun yhtäkkiä sain voimakkaan reaktion, kuin olisin ottanut myrkkyä, joten mikäli haluaisin voida paremmin, minun olisi pakko kokeilla jotain muuta.

Luen usein hienoja kuvauksia kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta, mutta tuhannet ihmiset joista tiedän, kertovat kerta toisensa jälkeen, että todellisuudessa kaikki on toisin.

Ne onnelliset jotka saavat eläinperäistä lääkettä, ja kertovat paranemisesta ja tyytyväisyydestä, kokevat etteivät endokrinologit halua kuullakaan hyvistä kokemuksista.

En toivo vastausta, joka vain ohjaa Tanskan kilpirauhasliittoon, sillä liitto ei virallisesti tue eläinperäisten käyttöä, vaikka he varmaan haluaisivat. Mutta koska he tekevät yhteistyötä eläinperäisiin kielteisesti suhtautuvien endokrinologien kanssa, he eivät virallisesti voi auttaa potilaita eläinperäisten käytössä.

Odotan että Terveys- ja lääkevirasto on halukas avaamaan mahdollisuuden muunkinlaiselle hoidolle kuin T4-monoterapia, muuten emme pääse eteenpäin. On välttämätöntä antaa lääkäreille ja endokrinologeille tieto, että sellaisille potilaille, joille T4 ei auta, voidaan määrätä muitakin kilpirauhashormonivalmisteita. Monet uskovat että lääkärit tietenkin haluavat auttaa, mutta potilaat havaitsevat jotain aivan muuta, eli että lääkäri ei halua tarjota mitään muuta, koska hoitolinjaukset ovat niin ahtaat. Tiedän että joissain paikoissa tarjotaan T3-lääkettä, mutta lääkärit/endokrinologit eivät ole kovinkaan halukkaita sen määräämiseen.

Toivoisin lääkäreiltä näissä asioissa tervettä järkeä. Aluksi voitaisiin palauttaa tanskalainen eläinperäinen valmiste Thyreoid takaisin vakiolääkeluetteloon, koska se on alkuperäinen lääke. Sitä on muuten käytetty toistasataa vuotta. Lääkärit voisivat päästä erityisluvan hakemisesta. Mutta Terveys- ja lääkevirasto onkin tiukentanut ohjeita ja lisännyt lääkärien työmäärää.

Tiedän että Terveys- ja lääkevirastossa tunnetaan alan suuret ongelmat, mutta siitä huolimatta on hyvin vaikea katsella potilaiden suuria vaikeuksia saada elintärkeää apua. Vuosien väärää hoitoa ei oteta viralliseen tarkasteluun, ja potilaiden on itse maksettava kunnollisesta hoidosta julkisen terveydenhuollon ulkopuolella. Suurimmalla osalla potilaista ei ole siihen varaakaan, koska aiempi väärä hoito on aiheuttanut tulojen huomattavan pienenemisen.

Oletan että Terveys- ja lääkevirastossa tunnetaan uusin tutkimustieto. Endokrinologi Nils Knudsen kirjoittaa Helse-lehdessä että kaikkia voidaan auttaa, myös heitä jotka eivät siedä T4-lääkkeitä, ja siinä yhteydessä hän mainitsee eläinperäiset kilpirauhasvalmisteet yhtenä mahdollisuutena. Mutta valitettavasti endokrinologien näkemykset vaihtelevat suuresti, ja nähtävästi heidän mielipiteensä ovat tärkeämpiä kuin potilaan paraneminen.

Ystävällisin terveisin,
Dorte Skov Olesen
(väärin hoidettu tyroksiinilla 14 vuoden ajan, ja nyt eläinperäisellä)

T4-monoterapian tieteellinen perusta?

Tanskan hoito-ohjeita antavan instanssin hoitosuositus kilpirauhassairauksille. Instanssin nimi on ”Järkevän lääkehoidon instituutti”.

Siellä lukee melkein heti otsikon hypotyreoosi alla:

Hypotyreose behandles med levothyroxin, og der foreligger ikke systematiske studier, der vurderer effekten af denne behandling.

Hypotyreoosi, kilpirauhasen vajaatoiminta, hoidetaan levotyroksiinilla, eikä ole olemassa systemaattisia tutkimuksia jotka arvioivat tämän hoidon tehoa.

Kirjoittaja on Herlevin sairaalan endokrinologian ylilääkäri Birte Nygaard.

Kilpirauhaspotilaan kirje ministeri Huoviselle

Valvira on antanut varoituksen kahdelle lääkärille ja rajoittanut kahden lääkärin oikeuksia. Moni muu lääkäri on tästä säikähtänyt niin, ettei enää uskalla poiketa T4-monoterapiasta.

Sosiaali- ja terveysministeriöön virtaa nyt viestejä huolestuneilta potilailta, jotka ovat jääneet tai ovat jäämässä ilman toimivaa lääkitystään. Alla yksi esimerkki (Sain luvan julkaista, kiitos siitä!).

Arvoisa ministeri Susanna Huovinen,

Olen 56-vuotias kuvanveistäjä/muotoilija/ammatinharjoittaja ja saanut kilpirauhasen vajaatoimintadiagnoosin 22 vuotta sitten, kolmannen lapseni syntymän jälkeen. Sain heti tyroksiinilääkityksen, joka toimi minulla noin 2 vuotta. Vajaatoimintaoireet kuitenkin jatkuivat, jolloin yksityinen endokrinologi vain lisäsi tyroksiinin annoskokoa aiheuttaen minulle melkein sydänkohtauksen. En ole koskaan näiden vuosien aikana tiennyt, että vajaatoimintaan olisi muita lääkkeitä kuin tyroksiini, mm. eläinperäiset ja synteettinen T3-hormoni, jota on käytetty monoterapiana 50-luvulta asti. Näitä lääkkeitä olisi pitänyt minulle kokeilla jo vuosikausia sitten.
Vuosien saatossa huonosti hoidettu vajaatoimintani on aiheuttanut minulle runsaasti kipuja ja kärsimystä, aloitekyvyttömyyttä, sosiaalista erakoitumista, sairauslomilla oloa kroonisten, jo 10 vuotta kestäneiden käsien lihas- ja nivelkipujen sekä sormien puutumisten vuoksi. Se on kohottanut verenpaineeni ja kolesterolit. Diabeteksen puhkeaminen ehdittiin viime syksynä ehkäistä uuden lääkärini antamalla oikealla hoidolla. Huono hoitoni on aiheuttanut minulle fyysisiä vaurioita, tuhonnut talouttani ja työtäni ammatinharjoittajana. Nyt pelkään, että minulle on edellä mainituista syistä kehittynyt myös osteoporoosi.
Olen ollut uuden yksityislääkärin hoidossa kohta vuoden, hänen tutkimuksillaan minulla todettiin muunto-ongelma, johon ei auta pelkästään tyroksiini. Tutkimuksissa todettiin myös hyvin vakava D-25-vitamiinin, seleenin ja jodin puutos. Koskaan ennen ei kukaan lääkäri ole laittanut tutkittavaksi näitä, eikä ruokavaliosta ole ollut mitään puhetta. Painonnousuuni ovat lääkärit kehottaneet minua syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän. Nyt näyttäisi siltä, etten joudukaan työkyvyttömäksi, kiitos uuden yksityislääkärini, joka vielä ainakin hetken uskaltaa kirjoittaa minulle T3-hormonia. Jos häneltä myös viedään hoito-oikeus kilpirauhassairauksiin, joudun takaisin sängynpohjalle odottamaan hidasta kuolemaa.
Nykyinen kilpirauhassairauksien hoito on järkyttävässä tilassa ja aiheuttaa suunnattomia inhimillisiä kärsimyksiä ja tragedioita. Potilaat ovat keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa. Ne, joilla on varaa yksityislääkäriin, saavat mahdollisesti oireen mukaista hoitoa. Rahakaan ei kuitenkaan auta kaikkia, koska osaavia lääkäreitä on aivan liian vähän kymmenille tai sadoille tuhansille sairastuneille. Terveyskeskuslääkärit eivät tunnu ymmärtävän tämän sairauden monipuolisista oireista paljon mitään, vaan syyllistävät potilaita, joiden oireet jatkuvat tyroksiinin syömisestä huolimatta. Erittäin suuri joukko sairastuneita ei edes saa lääkäreiltä oikeaa diagnoosia, vaan heidät jätetään hoidotta kitumaan ja hitaasti hiipumaan pois elämästä.
Hoitamaton tai väärin hoidettu kilpirauhassairaus lisää vakavien lisäsairauksien puhkeamista. Hoitamaton kilpirauhassairaus aiheuttaa lapsettomuutta ja keskenmenoja. Raskaana olevien naisten hoitamaton kilpirauhassairaus vaarantaa lapsen terveyden ja voi aiheuttaa lapselle mm. autismia tai muita oppimis- ja kehityshäiriöitä. Pidän erittäin tekopyhänä, kun Valvira puolustautuu sillä, ettei se kiellä esimerkiksi T3-hormonin käyttöä potilaan hoidossa. Mitä muuta Valvira tekee, kuin kieltää sen, jos kohta kukaan lääkäri ei tutkintapelossa uskalla sitä määrätä? Jos potilas tutkittaisiin kunnolla ja varmistettaisiin oikea diagnoosi, T3-lääkityksellä olevia potilaita olisi runsain mitoin enemmän kuin nyt. Valviran ”ansiosta” meillä on nyt satoja T3-lääkkeitä käyttäneitä potilaita jätetty täysin heitteille. Heillä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta päästä osaavien lääkäreiden vastaanotoille potilastungoksen vuoksi. Tämä on rikos Suomen lain mukaan!
Laitan teille ihan muistutuksena linkin sivuiltanne potilaan oikeuksista:
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet/terveydenhuolto
Kysymyksiä, joihin toivon saavani tyhjentävät vastaukset ministeri Huoviselta:

1. Kuinka Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa voidaan kouluttaa näin osaamattomia lääkäreitä, jos me potilaatkin pystytään opiskelemaan tätä sairautta ja sen eri hoitomuotoja?

2. Jos lääkärini ei enää uskalla määrätä minulle T3-hormonia, kuka varmistaa, että saan uuden lääkärin, joka osaa ja uskaltaa hoitaa minua oikein ja jonka vastaanotoilla on tilaa uusille potilaille?

3. Kuka varmistaa alaikäisille lapsille kodin turvan ja hoidon, jos äidit (joskus isätkin) ovat ulkona tästä maailmasta huonosti hoidetun kilpirauhassairauden vuoksi?

4. Kuka varmistaa oikeanlaiset terapiat ja hoidot sekä koulutuksen ja loppuelämän turvan lapsille, joiden autismin tai muut oppimis- ja kehityshäiriöt ovat aiheutuneet äidin vajaatoiminnan hoitamattomuudesta?

5. Kuka vastaa siitä, että maamme lääkärit saavat tulevaisuudessa oikeanlaisen koulutuksen kilpirauhassairauksiin?

6. Koska Valvira alkaa tutkia näitä virheellisen diagnoosin tehneitä tuhansia lääkäreitä, jotka jättävät potilaan tutkimatta tai lukevat vain viitearvoissa olevia laboratoriotuloksia, kuuntelematta ollenkaan potilasta?

7. Koska Valvira alkaa tutkia lääkäreitä, jotka hoitavat pelkällä tyroksiinilla potilaita, joille se ei tehoa?

8. Kuka on vastuussa siitä, että maamme verovaroja haaskataan surutta usein täysin turhiin ja kalliisiin masennus-, verenpaine-, reuma-, tulehdus- ja kipulääkkeisiin?

9. Kuka on vastuussa siitä, kun potilaat makaavat sängyn pohjalla kykenemättöminä olemaan eloisia, toimeliaita ja työkykyisiä perheen ja yhteiskunnan jäseniä?

10. Kuka ja mitä vastaa sairastuneen ja hoidotta jääneen ihmisen sureville omaisille, kun itsemurha on ollut viimeinen mahdollisuus päästä kurjuudesta eroon?

Arvoisa ministeri Huovinen, toivon saavani mahdollisimman nopeasti selkeät vastaukset kysymyksiini.

Ystävällisin terveisin,

Merja Haapala, potilas, joka nousee ehkä vielä takaisin normaaliin, työkykyiseen ja kivuttomaan elämään

Tampereella, 9.9. 2014

Kilpirauhashormonien haittavaikutuksista ja turvallisuudesta

Suomessa on haittavaikutusrekisteri, jota hallinnoi Fimea. Fimea ei julkaise tietoja netissä, vaan sinne on erikseen soitettava ja kysyttävä. Tuttavani on soittanut sinne, ja kuullut että nyt tulilinjalla olevasta T3-lääkkeestä on raportoitu viimeisten 50 vuoden aikana kolme haittaa. Eläinperäisistä yksi. Mutta maailmalla on muita maita, jotka raportoivat haitoista netissä. Esimerkiksi Britannia, alkaen 01.07.1963: Valmisteryhmä levotyroksiini, T4 Valmisteryhmä tuli markkinoille 70-luvulla. Haittavaikutuksia kaikkiaan 3392, joista yhdessä oli mukana toinenkin lääke. Kuolemia 12 Yleisimmät ongelmat: Yleishaitat 732 Hermoston haitat 424 Iho-ongelmat 349 Psykiatriset ongelmat 344 Ruoansulatusongelmat 298 Tutkimukset 290 Lihas- ja kudosvaivat 223 Sydänvaivat 130 Hengitysteiden vaivat 106 Silmäongelmat 71 Endokrinologiset vaivat 63 Loukkaantumiset 63 ja niin edelleen. Valmisteryhmä liotyroniini, T3 Haittavaikutuksia kaikkiaan 107, joista yhdessä oli mukana toinenkin lääke. Kuolemia 0 Yleisimmät ongelmat: Yleishaitat 187 Hermoston haitat 67 Psykiatriset haitat 47 Iho-ongelmat 45 Lihas- ja kudosvaivat 36 Tutkimukset 34 Ruoansulatusongelmat 22 Hengitysteiden vaivat 16 Sydänvaivat 15 Silmäongelmat 11 ja niin edelleen. Valmisteryhmä kuivattu porsaan kilpirauhanen, NDT Haittavaikutuksia kaikkiaan 2 Kuolemia 0 Ongelmat: Yleishaitat 1 Sydänvaivat 1 Britanniassa on siis viimeisten 40 vuoden aikana kuollut 12 potilasta tyroksiinihoidon aikana, eikä yhtään muilla kilpirauhashormonivalmisteilla. Tanska alkaen 01.01.1968 Valmisteryhmä levotyroksiini, tuli markkinoille 1970-luvulla Haittavaikutuksia kaikkiaan 7513, kaikki pelkästään tyroksiinista Kuolemia 0 Yleisimmät haittavaikutukset: Hermoston haitat 1675 Yleishaitat 1239 Ruoansulatusongelmat 1068 Psykiatriset ongelmat 738 Lihas- ja kudosongelmat 699 Iho-ongelmat 539 Tutkimukset 394 Silmäongelmat 390 Sydänongelmat 203 Hengitysvaivat 136 Verisuoniston ongelmat 104 ja niin edelleen. Valmisteryhmä liotyroniini, T3 Haittavaikutuksia kaikkiaan 24, kaikki pelkästään liotyroniinilla Kuolemia 0 Haittavaikutukset: Hermoston haitat 7 Yleishaitat 5 Lihas- ja kudoshaitat 4 Silmäongelmat 2 Iho-ongelmat 2 Ruoansulatusvaivat 1 Psykiatriset ongelmat 1 Verisuoniston ongelmat 1 Sydänvaivat 1 Valmisteryhmä kuivattu porsaan kilpirauhanen, NDT Haittavaikutuksia kaikkiaan 5, kaikki pelkästään NDT:llä Kuolemia 0 Haittavaikutukset: Sydänvaivat 2 Synnynnäiset haitat 1 Loukkaantumiset 1 Iho-ongelmat 1. Kanadalla on myös nettiraportointi käytössä, mutta siinä jokainen ilmoitus on henkilökohtainen. Kerrotaan potilaan sukupuoli, ikä ja käytetyt lääkkeet, ja mitä niistä seurasi. Niistä on hyvin vaikea muodostaa kokonaiskuvaa. Sitten on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA. Se luokittelee lääkkeet turvallisuusluokkiin. Tyroksiini (levothyroxine sodium) Ongelmia tyroksiinivalmisteiden hormonipitoisuuksien pysyvyyden suhteen.

The Food and Drug Administration (FDA) has issued letters to all new drug application (NDA) and abbreviated new drug application (ANDA) holders requiring that they change the specifications for their products so that all levothyroxine sodium products approved for use in humans will meet a 95% to 105% potency specification throughout their labeled shelf-lives. In addition, FDA will work with the United States Pharmacopeia (USP) to revise the potency specification indicated in the USP monograph for levothyroxine sodium tablets. This action is part of the agency’s ongoing efforts to address concerns about the variability in the stability profile of FDA approved levothyroxine sodium products and the clinical consequences of variability in achieving target thyroid levels in particularly vulnerable patients, such as those with thyroid cancer. It is consistent with FDA’s previous regulatory actions intended to ensure that levothyroxine sodium drug products maintain their quality throughout their shelf lives. Levothyroxine sodium products are used by over 13 million patients.

FDA on lähettänyt kirjeet kaikille lääkevalmistajille, jotta he muuttaisivat tuotteidensa spesifikaatioita siten, että kaikki ihmiskäyttöön hyväksytyt levotyroksiinivalmisteet täyttäisivät pitoisuusvaatimuksen 95 – 105 % koko käyttöajan. Sen lisäksi FDA tulee tekemään yhteistyötä Yhdysvaltain farmakopean (USP) kanssa, uudistaen levotyroksiinitablettien vahvuusspesifikaatiot USP:n monografiaan. Tämä on osa viraston jatkuvaa pyrkimystä parantaa FDA:n hyväksymien levotyroksiinivalmisteiden stabiiliusprofiilia, ja erityisen haavoittuvien potilaiden, kuten kilpirauhassyöpäpotilaiden kilpirauhashormonipitoisuuksien vaihtelun aiheuttamien kliinisten seurauksien vähentämistä. Tämä on linjassa FDA:n aiempien toimien kanssa, joiden tarkoitus on ollut varmistaa että levotyroksiinivalmisteiden pitoisuudet pysyvät vakaana koko hyllyikänsä aikana. Levotyroksiinivalmisteita käyttää Yhdysvalloissa yli 13 miljoonaa potilasta. Kuinka turvallisia eri kilpirauhaslääkkeet sitten ovat? Raskausaika on erityisen herkkää aikaa, sillä kehittyvä sikiö on herkkä ja vaurioituu herkästi. T3-lääkkeet (Cytomel, Cynomel) on todettu niin turvalliseksi, että niitä voi huoletta käyttää myös raskauden aikana.

The FDA has given a pregnancy Category A rating to Cytomel (liothyronine). Pregnancy problems are unlikely to occur with medications in this drug class, and only a few medications have been given this classification.

FDA on luokitellut Cytomelin (liotyroniini, T3) raskausaikaiseen turvallisuusluokkaan A. Ongelmia ei todennäköisesti esiinny tämän turvallisuusluokan lääkkeitä käytettäessä, ja vain muutamat lääkket ovat saaneet tämän luokituksen.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) uses a category system to classify the possible risks to a fetus when a specific medicine is taken during pregnancy. Pregnancy Category A is given to medicines that have been extensively studied in pregnant humans and do not appear to cause any harm to the fetus.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) käyttää luokitusta mahdollisten sikiölle koituvien riskien luokittelemiseksi, kun tiettyä lääkettä käytetään raskauden aikana. Raskausluokkaan A pääsevät lääkkeet, joita on laajasti tutkittu raskaana olevilla ihmisillä, eivätkä ilmeisesti aiheuta mitään haittaa sikiölle. Armour Thyroid on myös samassa turvallisuusluokassa.

Armour Thyroid and Pregnancy Category A Thyroid hormone medications such as Armour Thyroid are considered pregnancy Category A medications. Pregnancy Category A is given to medicines that have been extensively studied in pregnant humans and that do not appear to cause any harm to the fetus. Very few medications have been given this classification; it is an excellent indication that a medication is safe for use during pregnancy. You can feel confident that Armour Thyroid is one of the safest medications for use in pregnancy, when used appropriately.

Armour Thyroid ja raskausturvallisuusluokka 2 Kilpirauhashormonivalmisteet kuten Armour Thyroid ovat raskausturvallisuusluokan A lääkkeitä. Tämä luokitus annetaan sellaisille lääkkeille, joita on tutkittu laajasti raskaana olevilla naisilla, ja jotka eivät näytä aiheuttavan mitään ongelmia sikiölle. Hyvin harvat lääkkeet ovat päässeet tähän kategoriaan, ja sinne pääsy on loistava osoitus lääkkeen turvallisuudesta raskauden aikana. Voit olla luottavaisin mielin käyttäessäsi sitä raskausaikana, kun vain käytät sitä oikein. Levotyroksiini on samassa turvallisuusluokassa edellä mainittujen kanssa, eli tyroksiini, liotyroniini ja eläinperäiset lääkkeet ovat yhtä turvallisia käytettäväksi raskausaikana! Entä puhe hormonipitoisuuksien suurista vaihteluista eläinperäisissä lääkkeissä? Armour Thyroidin kohdalla kerrotaan seuraavaa:

Armour Thyroid contains thyroid USP, which means that the manufacturer has prepared the medication according to the formulation or ”recipe” of the United States Pharmacopeia (a non-governmental organization) and that Armour Thyroid should meet certain consistency and potency standards.

Armour Thyroid sisältää USP-kilpirauhasta (USP = Yhdysvaltain farmakopea), mikä tarkoittaa että valmistaja on valmistanut lääkkeen USP:n ”reseptin” mukaan, ja että Armour Thyroidin pitää noudattaa tiettyjä pitoisuus- ja väkevyysstandardeja.

Levotyroksiini ja naisten keuhkosyöpä; oksidatiivisen stressin merkitys

Tämä on tuoreen italialaistutkimuksen otsikko julkaisussa Cornelli et al. Reproductive Biology and Endocrinology 2013, 11:75.

Kirjoittajat ovat verranneet tilastoja, ja poistaneet sekoittavia tekijöitä. Lopputulema on, että tyroksiinin käyttö kilpirauhasen vajaatoimintaan korreloi todettujen keuhkosyöpätapausten määrän kanssa.

He eivät voi olla varmoja siitä, kumpi on keuhkosyövän aiheuttaja, vajaatoiminta vai tyroksiini.

Lainaukset ovat siis viittauksista.

Pohdinnassa tulee esiin seuraavaa:

Vanhassa kliinisessä tutkimuksessa keuhkosyövän ja kilpirauhastoiminnan yhteydestä tuli esiin keuhkosyöpäpotilaiden huonosti toimiva dejodinaasi:

Abnormalities in thyroid function were found in 67 patients (33%). The most prevalent abnormality was a low T3 concentration; this was not associated with other clinical or biochemical evidence of hypothyroidism, but the short-term prognosis of these patients was worse than that of matched patients with lung cancer having normal T3 concentrations. Primary hypothyroidism occurred in three patients, low T4 concentrations and free thyroxine index (FTI) with normal thyrotrophin (TSH) concentrations in four patients, and moderately raised TSH with normal thyroid hormone concentrations in six patients; nine patients had a raised FTI with or without raised T4 concentration as the sole abnormality.Overall, the pattern of thyroid hormone metabolism in lung cancer was a tendency towards reduced T3 concentrations with significantly increased T4/T3 ratios and modestly increased 3,3′,5′-triiodothyronine (rT3) concentrations. The altered T4/T3 ratio was particularly noticeable in patients with anaplastic tumours of small (”oat cell”) and large cell types, but was not apparently related to detectable extrathoracic metastases.These data suggest that thyroid hormone metabolism is altered in patients with lung cancer by decreased 5′-monodeiodination of T4. The resulting low T3 concentrations and altered T4/T3 ratio may be partly responsible for the reduced ratio of androsterone to aetiocholanolone observed in lung cancer, which is known to be a poor prognostic sign.

Myöhemmin dejodinaasi 1:n aktiivisuus on todettu alemmaksi keuhkojen syöpäkudoksessa kuin ympäröivässä keuhkokudoksessa.

Triiodothyronine (T3) is the main active hormone, which is derived 20% from the thyroid gland and 80% from peripheral tissues. Thyroxin–5′ deiodinases play a leading role in maintaining appropriate T3 concentrations in the different cells and organs: including the lung.

CONCLUSIONS:
1. Conversion of T4 to T3 occurs also in the lung. 2. The activity of DI is statistically significantly lower, in lung cancer than in peripheral lung tissue (13.3 +/- 9.5 vs 22.20 +/- 13.4 pmol/min/mg protein) respectively, p < 0.001. 3. DII activity in lung is present and similar in peripheral lung and lung cancer tissue. 4. There is a non-significant trend for correlation of DI activity and grade of differentiation (G1-G3) of tumour tissue and stage of lung cancer. Abbreviations' list: T3–triiodothyronine, T4–thyroxine, FT4–free thyroxine, rT3–revers triiodothyronine TSII–Thyroid Stimulating Hormone Type I lodothyronine 5’deiodinase = type I 5’deiodinase = 5’DI = DI Type II Iodothyronine 5’deiodinase = typeII 5’deiodinase = 5’DII = DII E.S.S.–Euthyroid Sick Syndrome, hDII = human type II iodothyronine deiodinase HDII-b, hDII-c = two novel splice variants SCC–Squamous Cell Cancer, A–adenocarcinoma, BMI–Body Mass Index BSA–Bovine Standard Albumin, DTT-1,4 Dithio-L-treitol, PTU–Propylothiouracil TCA–Tricholoroacetic Acid, TNM–Tumour Nodule Metastases (class.) G1-G3-grade of differentiation, COPD–Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Koe-eläimiä käyttäen on jo osoitettu että tyroksiini lisää hapetusstressiä ja spontaaneja keuhkojen etäpesäkkeitä hiirillä.

available results suggest that thyroxine (T(4)) supplies a direct contribution to cold-induced BAT oxidative damage, but contributes to the liver response only as a T(3) precursor.

Oksidatiivinen stressi on hyvin dokumentoitu kilpirauhasen vajaatoiminnassa ja se jopa pahenee tyroksiinihoidolla. Näiden kahden tilan ero on, että vajaatoiminnassa hapetusstressi johtuu antioksidanttien vähenemisestä, kun taas tyroksiinihoidon jälkeen se johtuu vapaiden happiradikaalien liikatuotannosta mitokondrioissa.

Keuhkosyövän ja hedelmien ja vihannesten syönnin käänteiskorrelaatio dokumentoitiin äskettäin EPIC-tutkimuksessa 50 – 59-vuotiaiden ikäryhmässä ilman vaikutusta erityisiin histologisiin alaryhmiin.

CONCLUSION:
We observed inverse associations between the consumption of vegetables and fruits and risk of lung cancer without a clear effect on specific histological subtypes of lung cancer. In current smokers, consumption of vegetables and fruits may reduce lung cancer risk, in particular the risk of squamous cell carcinomas.

Tyroksiini voi muuttaa keuhkojen oksidatiivista tasapainoa ja toimia negatiivisena tekijänä hapetusstressin takia, ja täten hapetusstressi pitäisi tutkia rutiininomaisesti.

Lääkärit kertovat yleensä potilailleen, että tyroksiinihoidon sivuvaikutukset ovat väliaikaisia, ne poistuvat hoidon jatkuessa tai niitä voidaan vähentää laskemalla annosta. Hapetusstressin ja sen tasapainon tutkiminen on jätetty liian vähälle huomiolle.

Edelleen sivuvaikutusten vähentämiseksi voi olla tärkeää käyttää eri tyyppistä hormonikorvaushoitoa, kuten liotyroniinia tai eläinperäisiä valmisteita kuten Armour Thyroid, ja seurata vetyperoksiditasoja verrattuna tyroksiinihoidon aikaisiin tasoihin, jotta saataisiin selville, ovatko nämä valmisteet turvallisempia kuin tyroksiini.