Hypotyreoosi-info

Etusivu » kuolema

Category Archives: kuolema

Mainokset

Kilpirauhashormonien haittavaikutuksista ja turvallisuudesta

Suomessa on haittavaikutusrekisteri, jota hallinnoi Fimea. Fimea ei julkaise tietoja netissä, vaan sinne on erikseen soitettava ja kysyttävä. Tuttavani on soittanut sinne, ja kuullut että nyt tulilinjalla olevasta T3-lääkkeestä on raportoitu viimeisten 50 vuoden aikana kolme haittaa. Eläinperäisistä yksi. Mutta maailmalla on muita maita, jotka raportoivat haitoista netissä. Esimerkiksi Britannia, alkaen 01.07.1963: Valmisteryhmä levotyroksiini, T4 Valmisteryhmä tuli markkinoille 70-luvulla. Haittavaikutuksia kaikkiaan 3392, joista yhdessä oli mukana toinenkin lääke. Kuolemia 12 Yleisimmät ongelmat: Yleishaitat 732 Hermoston haitat 424 Iho-ongelmat 349 Psykiatriset ongelmat 344 Ruoansulatusongelmat 298 Tutkimukset 290 Lihas- ja kudosvaivat 223 Sydänvaivat 130 Hengitysteiden vaivat 106 Silmäongelmat 71 Endokrinologiset vaivat 63 Loukkaantumiset 63 ja niin edelleen. Valmisteryhmä liotyroniini, T3 Haittavaikutuksia kaikkiaan 107, joista yhdessä oli mukana toinenkin lääke. Kuolemia 0 Yleisimmät ongelmat: Yleishaitat 187 Hermoston haitat 67 Psykiatriset haitat 47 Iho-ongelmat 45 Lihas- ja kudosvaivat 36 Tutkimukset 34 Ruoansulatusongelmat 22 Hengitysteiden vaivat 16 Sydänvaivat 15 Silmäongelmat 11 ja niin edelleen. Valmisteryhmä kuivattu porsaan kilpirauhanen, NDT Haittavaikutuksia kaikkiaan 2 Kuolemia 0 Ongelmat: Yleishaitat 1 Sydänvaivat 1 Britanniassa on siis viimeisten 40 vuoden aikana kuollut 12 potilasta tyroksiinihoidon aikana, eikä yhtään muilla kilpirauhashormonivalmisteilla. Tanska alkaen 01.01.1968 Valmisteryhmä levotyroksiini, tuli markkinoille 1970-luvulla Haittavaikutuksia kaikkiaan 7513, kaikki pelkästään tyroksiinista Kuolemia 0 Yleisimmät haittavaikutukset: Hermoston haitat 1675 Yleishaitat 1239 Ruoansulatusongelmat 1068 Psykiatriset ongelmat 738 Lihas- ja kudosongelmat 699 Iho-ongelmat 539 Tutkimukset 394 Silmäongelmat 390 Sydänongelmat 203 Hengitysvaivat 136 Verisuoniston ongelmat 104 ja niin edelleen. Valmisteryhmä liotyroniini, T3 Haittavaikutuksia kaikkiaan 24, kaikki pelkästään liotyroniinilla Kuolemia 0 Haittavaikutukset: Hermoston haitat 7 Yleishaitat 5 Lihas- ja kudoshaitat 4 Silmäongelmat 2 Iho-ongelmat 2 Ruoansulatusvaivat 1 Psykiatriset ongelmat 1 Verisuoniston ongelmat 1 Sydänvaivat 1 Valmisteryhmä kuivattu porsaan kilpirauhanen, NDT Haittavaikutuksia kaikkiaan 5, kaikki pelkästään NDT:llä Kuolemia 0 Haittavaikutukset: Sydänvaivat 2 Synnynnäiset haitat 1 Loukkaantumiset 1 Iho-ongelmat 1. Kanadalla on myös nettiraportointi käytössä, mutta siinä jokainen ilmoitus on henkilökohtainen. Kerrotaan potilaan sukupuoli, ikä ja käytetyt lääkkeet, ja mitä niistä seurasi. Niistä on hyvin vaikea muodostaa kokonaiskuvaa. Sitten on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA. Se luokittelee lääkkeet turvallisuusluokkiin. Tyroksiini (levothyroxine sodium) Ongelmia tyroksiinivalmisteiden hormonipitoisuuksien pysyvyyden suhteen.

The Food and Drug Administration (FDA) has issued letters to all new drug application (NDA) and abbreviated new drug application (ANDA) holders requiring that they change the specifications for their products so that all levothyroxine sodium products approved for use in humans will meet a 95% to 105% potency specification throughout their labeled shelf-lives. In addition, FDA will work with the United States Pharmacopeia (USP) to revise the potency specification indicated in the USP monograph for levothyroxine sodium tablets. This action is part of the agency’s ongoing efforts to address concerns about the variability in the stability profile of FDA approved levothyroxine sodium products and the clinical consequences of variability in achieving target thyroid levels in particularly vulnerable patients, such as those with thyroid cancer. It is consistent with FDA’s previous regulatory actions intended to ensure that levothyroxine sodium drug products maintain their quality throughout their shelf lives. Levothyroxine sodium products are used by over 13 million patients.

FDA on lähettänyt kirjeet kaikille lääkevalmistajille, jotta he muuttaisivat tuotteidensa spesifikaatioita siten, että kaikki ihmiskäyttöön hyväksytyt levotyroksiinivalmisteet täyttäisivät pitoisuusvaatimuksen 95 – 105 % koko käyttöajan. Sen lisäksi FDA tulee tekemään yhteistyötä Yhdysvaltain farmakopean (USP) kanssa, uudistaen levotyroksiinitablettien vahvuusspesifikaatiot USP:n monografiaan. Tämä on osa viraston jatkuvaa pyrkimystä parantaa FDA:n hyväksymien levotyroksiinivalmisteiden stabiiliusprofiilia, ja erityisen haavoittuvien potilaiden, kuten kilpirauhassyöpäpotilaiden kilpirauhashormonipitoisuuksien vaihtelun aiheuttamien kliinisten seurauksien vähentämistä. Tämä on linjassa FDA:n aiempien toimien kanssa, joiden tarkoitus on ollut varmistaa että levotyroksiinivalmisteiden pitoisuudet pysyvät vakaana koko hyllyikänsä aikana. Levotyroksiinivalmisteita käyttää Yhdysvalloissa yli 13 miljoonaa potilasta. Kuinka turvallisia eri kilpirauhaslääkkeet sitten ovat? Raskausaika on erityisen herkkää aikaa, sillä kehittyvä sikiö on herkkä ja vaurioituu herkästi. T3-lääkkeet (Cytomel, Cynomel) on todettu niin turvalliseksi, että niitä voi huoletta käyttää myös raskauden aikana.

The FDA has given a pregnancy Category A rating to Cytomel (liothyronine). Pregnancy problems are unlikely to occur with medications in this drug class, and only a few medications have been given this classification.

FDA on luokitellut Cytomelin (liotyroniini, T3) raskausaikaiseen turvallisuusluokkaan A. Ongelmia ei todennäköisesti esiinny tämän turvallisuusluokan lääkkeitä käytettäessä, ja vain muutamat lääkket ovat saaneet tämän luokituksen.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) uses a category system to classify the possible risks to a fetus when a specific medicine is taken during pregnancy. Pregnancy Category A is given to medicines that have been extensively studied in pregnant humans and do not appear to cause any harm to the fetus.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) käyttää luokitusta mahdollisten sikiölle koituvien riskien luokittelemiseksi, kun tiettyä lääkettä käytetään raskauden aikana. Raskausluokkaan A pääsevät lääkkeet, joita on laajasti tutkittu raskaana olevilla ihmisillä, eivätkä ilmeisesti aiheuta mitään haittaa sikiölle. Armour Thyroid on myös samassa turvallisuusluokassa.

Armour Thyroid and Pregnancy Category A Thyroid hormone medications such as Armour Thyroid are considered pregnancy Category A medications. Pregnancy Category A is given to medicines that have been extensively studied in pregnant humans and that do not appear to cause any harm to the fetus. Very few medications have been given this classification; it is an excellent indication that a medication is safe for use during pregnancy. You can feel confident that Armour Thyroid is one of the safest medications for use in pregnancy, when used appropriately.

Armour Thyroid ja raskausturvallisuusluokka 2 Kilpirauhashormonivalmisteet kuten Armour Thyroid ovat raskausturvallisuusluokan A lääkkeitä. Tämä luokitus annetaan sellaisille lääkkeille, joita on tutkittu laajasti raskaana olevilla naisilla, ja jotka eivät näytä aiheuttavan mitään ongelmia sikiölle. Hyvin harvat lääkkeet ovat päässeet tähän kategoriaan, ja sinne pääsy on loistava osoitus lääkkeen turvallisuudesta raskauden aikana. Voit olla luottavaisin mielin käyttäessäsi sitä raskausaikana, kun vain käytät sitä oikein. Levotyroksiini on samassa turvallisuusluokassa edellä mainittujen kanssa, eli tyroksiini, liotyroniini ja eläinperäiset lääkkeet ovat yhtä turvallisia käytettäväksi raskausaikana! Entä puhe hormonipitoisuuksien suurista vaihteluista eläinperäisissä lääkkeissä? Armour Thyroidin kohdalla kerrotaan seuraavaa:

Armour Thyroid contains thyroid USP, which means that the manufacturer has prepared the medication according to the formulation or ”recipe” of the United States Pharmacopeia (a non-governmental organization) and that Armour Thyroid should meet certain consistency and potency standards.

Armour Thyroid sisältää USP-kilpirauhasta (USP = Yhdysvaltain farmakopea), mikä tarkoittaa että valmistaja on valmistanut lääkkeen USP:n ”reseptin” mukaan, ja että Armour Thyroidin pitää noudattaa tiettyjä pitoisuus- ja väkevyysstandardeja.

Mainokset