Hypotyreoosi-info

Etusivu » endokrinologit/Valvira » T4-monoterapian tieteellinen perusta, osa 2

T4-monoterapian tieteellinen perusta, osa 2

Kirjoittajat

Osa 1 löytyy täältä

Tanskan hoito-ohjeita antavan instanssin hoitosuositus kilpirauhassairauksille. Instanssin nimi on ”Järkevän lääkehoidon instituutti”.

Siellä lukee melkein heti otsikon hypotyreoosi alla:

Hypotyreose behandles med levothyroxin, og der foreligger ikke systematiske studier, der vurderer effekten af denne behandling.

Hypotyreoosi, kilpirauhasen vajaatoiminta, hoidetaan levotyroksiinilla, eikä ole olemassa systemaattisia tutkimuksia jotka arvioivat tämän hoidon tehoa.

Kirjoittaja on Herlevin sairaalan endokrinologian ylilääkäri Birte Nygaard.

Endokrinologian oppikirjan uusimmassa painoksessa vuodelta 2009 alussa lukee näin:

Näyttöön perustuva lääketiede on endokrinologian oppikirjan perusta aina silloin, kun se on ollut saatavilla. Käypä hoito-suosituksia on käytettävissämme osteoporoosista, diabeteksesta ja dyslipidemioista, mutta ei esimerkiksi kilpirauhassairauksista. Näytön puuttuessa kirjoittajat ovat antaneet jopa kolmikymmenvuotisen kliinisen kokemuksensa lukijan käyttöön.

Matti Välimäki Timo Sane Leo Dunkel

Kesällä 2013 Suomen kilpirauhasliitto jätti Duodecimille ehdotuksen kilpirauhassairauksien käypä hoito-suosituksiksi, mutta Duodecim ei katsonut että suosituksia voitaisiin laatia näytön puutteessa.

Funktionaalisen lääketieteen yhdistys laati ehdotuksen epätyypillisen kilpirauhasen vajaatoiminnan käypä hoito-suositukseksi.

Suomessa ei siis katsota voitavan laatia kilpirauhasen vajaatoiminnan käypä hoito-suositusta.

Niinpä suomen endokrinologit nojaavat eurooppalaiseen, brittiläiseen ja yhdysvaltalaiseen suositukseen ja väittävät kivenkovaa että Suomessakin on olemassa käypä hoito-suositus. He ovat jopa nimenneet uudelleen lausuntonsa keväältä 2013 suositukseksi. Harhauttaakseen?

Eurooppalaisen suosituksen laadinnan keulahahmo on Amsterdamin yliopiston endokrinologian professori Wilmer Wiersinga. Hän on sitä mieltä, että yhdistelmähoitojen tutkimista tulisi jatkaa. Mukana työryhmässä oli myös tanskalainen endokrinologian ylilääkäri Birte Nygaard, joka on julkaissut kaksi tutkimusta yhdistelmähoidosta. Olen referoinut niitä täällä:
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/10/01/tanskalaisia-tutkimuksia-yhdistelmaterapiasta-osa-1/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/10/12/tanskalaisia-tutkimuksia-yhdistelmaterapiasta-osa-2/

Britannian suositukset laatii RPC:n, Royal College of Physiciansin asettama työryhmä. Eräs kilpirauhaspotilas kysyi heiltä mihin tieteellisiin tutkimuksiin T4-monoterapian suosiminen kilpirauhasen vajaatoiminnassa perustuu (tämä potilas on pitkään etsinyt T4-monoterapian tieteellistä perustaa, eikä ole sitä löytänyt). Suosituksethan perustuvat EBM:een, näyttöön perustuvaan lääketieteenseen. Hän sai vastaukseksi:

The RCP’s guidance is based on the opinion of an expert panel which was temporarily formed for this purpose. The evidence they used to form their individual opinions has not been collated and therefore the RCP cannot provide a reference list.

RCP:n suositus perustuu asiantuntijapaneelin mielipiteeseen. Paneeli perustettiin tätä tarkoitusta varten. Sen käyttämää näyttöä ei ole koottu, ja sen vuoksi RCP ei voi antaa viiteluetteloa.

Tästä voi päätellä joko
1) viiteluetteloa ei haluta antaa
2) viitteitä ei ole olemassa.

Jos sitä ei haluta antaa, kyseessä ovat heikkolaatuiset tutkimukset.

Löysin muualta tällaisen väitteen:

Synthroid, a brand of thyroid hormone, is the third most prescribed drug in the United States. Back in the 1980’s, Synthroid was the only brand of thyroid hormone that mainstream physicians would prescribe. Most physicians refused to prescribe other brands of thyroid medication. This was due in part by the powerful marketing campaign by Synthroid’s manufacturers – formerly Knoll Pharmaceuticals (Knoll) and now Abbott Laboratories (Abbott). In addition, Synthroid received the ”stamp of approval” from the endocrinology specialty. Mainstream medical physicians believed and many still do that Synthroid was the absolute best of the thyroid hormone products.

Tyroksiinivalmiste Synthroid on Yhdysvaltain kolmanneksi eniten määrätty reseptilääke. 1980-luvulla se oli ainoa kilpirauhashormonivalmiste jota valtavirran lääkärit suostuivat määräämään. Useimmat lääkärit kieltäytyivät määräämästä muita merkkejä. Tämä johtui osittain Synthroidin valmistajien voimakkaasta markkinoinnista. Silloin valmistaja oli Knoll Pharmaceuticals ja nykyisin Abbott Laboratories. Synthroid sai endokrinologeilta ”hyväksymisleiman”. Valtavirran lääkärit uskoivat silloin ja monet uskovat edelleen, että Synthroid on ehdottomasti paras kilpirauhashormonivalmiste.

Edelleen:

Ample evidence supports the belief that endocrinologists’ endorsement of Synthroid has been strongly influenced by financial incentives from the corporations. An example is a million-dollar donation by Knoll to the American Thyroid Society (ATS) to fund thyroid research. The studies ATS funds with that money will be those whose outcomes are likely to favor the financial interests of the corporation. Studies that would militate against the corporation’s financial interests are not likely to be funded. This type of mutual support ensures a continuing financial relationship between research organizations and funding corporations.

Runsas todistusaineisto tukee käsitystä, että endokrinologien tekemä Synthroidin suosittelu johtuu yritysten rahoituksesta. Knoll lahjoitti esimerkiksi miljoona dollaria American Thyroid Societylle kilpirauhastutkimuksen rahoittamiseksi. ATS:n rahoittama tutkimus on sellaista, jonka tulos on yhtiön taloudellisten etujen mukainen. Sellaiset tutkimukset, jotka toimisivat yhtiön taloudellisia intressejä vastaan, jäävät todennäköisesti ilman rahoitusta. Tämän tyyppinen molemminpuolinen tuki varmistaa jatkuvan taloudellisen yhteyden tutkimusorganisaatioiden ja rahoittavien yhtiöiden välillä.

…The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) has a longstanding financial relationship with the manufacturers of Synthroid. The AACE’s web page listing its sponsors verifies that Synthroid subsidizes the organization. Knoll funded AACE’s work to develop practice guidelines for the diagnosis and treatment of hypothyroidism. It is no surprise that the guidelines mention no treatment for hypothyroidism other than T4. This endorsement of T4 dovetails with endocrinologists’ oft-repeated public endorsement of Synthroid.

AACE:llä (Yhdysvaltain kliinisten endokrinologien yhdistys) on pitkäaikainen taloudellinen yhteys Synthroidin valmistajiin. AACE:n nettisivu listaa sponsorit, ja siellä lukee että Synthroid rahoittaa järjestöä. Knoll rahoitti AACE:n käypä hoito-työtä kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosointia ja hoitoa varten. Ei ole mikään yllätys, että suositukset eivät suosita muuta vajaatoiminnan hoitoa kuin T4-monoterapiaa. Tämä T4:n suosittelu sopii yhteen endokrinologien toistamaan julkiseen Synthroidin suositteluun.

Nyt on maailmalla käytetty T4-monoterapiaa noin 40 vuoden ajan, täysin ilman tieteellistä perustaa. Endokrinologit vartioivat hoitoa kuin kruunun jalokiveä. He vaativat kaikkialla, että muiden hoitojen tulee toimia KAIKILLA potilailla ylivoimaisesti paremmin kuin T4-monoterapia. Yhtä hyvin kaikilla, tai paremmin niillä joille T4 ei tuo helpotusta, ei kelpaa.

He vaikenevat täysin uusista tutkimuksista, jotka ovat osoittaneet yhdistelmäterapian tarpeeksi suurilla T3-annoksilla hyvin toimivaksi ja turvalliseksi, tai jotka ovat osoittaneet T3-monoterapian hyvin toimivaksi ja turvalliseksi.


8 kommenttia

 1. Lifeline sanoo:

  Kiitos tästä! Olen itsekin epätoivoisesti koettanut etsiä tutkimuksia T4-monoterapiasta huonolla enkullani 🙂
  Vastapuolelta kun tivataan sitä tieteellistä näyttöä T3-monoterapialle 😉

  Tykkää

 2. Nuudeli sanoo:

  Hieno postaus! Järkyttävä totuushan todella on se, että T4 monoterapiaa ei aikoinaan tutkittu, kun se otettiin käyttöön. Sen sijaan silloin, 1970- luvulla, USA:n johtavat endokrinologit valjastettiin markkinoimaan T4 monoterapiaa, hyvillä korvauksilla.

  Silloin ei tutkimuksilla verrattu T4 monoterapiaa jo kauan käytössä olleisiin eläinperäisiin tai T3 monoterapiaan. Lahjotut endoproffat alkoivat markkinoida. Sitten aivolisäkehormonin TSH:n pitoisuus kalibroitiin mittariksi. Avot! Endojen mielestä kaikki hyvin, lopullisesti, vuosisadoiksi, vuosituhansiksi, ei tarvita muuta kuin T4 monoterapia! Ilman tutkimuksia!

  Tykkää

 3. potilas K sanoo:

  Kuuntelin Skotlannin parlamentin aloitevaliokunnan istuntoa 25.11.2014. Väliaikainen osoite: http://www.scottishparliament.tv/category.aspx?sort=date&vid=0_3cjvdh8d Siitä kävi ilmi, että *RCP:n suositus ei ole virallinen käypä hoito-suositus*. Kuulin myös, että Skotlannin käypä hoito-ryhmä asettaa työryhmiä laatimaan käypä hoito-suosituksia, ja näihin otetaan mukaan *potilaiden edustajia ja muita maallikkoja*. Näin halutaan varmistaa että myös muiden kuin erikoislääkärien näkemyksiä kuullaan, ja että käypä hoito-suosituksista tulee alun alkaen mahdollisimman virheettömiä myös potilaiden kannalta.

  Tämä työryhmä teki jo etukäteen kirjallisuuskatsauksen, jossa se totesi että heikkolaatuisiin tutkimuksiin perustuva meta-analyysi on itsekin heikkolaatuinen.

  ”UK guidelines for the use of thyroid function tests published in 2006 were based on a non-systematic review of generally poor quality evidence from the United States National Academy of Clinical Biochemistry. The review reported that serum T3 measurement has little specificity or sensitivity for diagnosing primary hypothyroidism, since enhanced T4 to T3 conversion maintains T3 concentrations until hypothyroidism becomes severe. A subsequent paper on thyroid function testing strategies based on the same literature recommende only one indication for adjunct T3 testing in the context of primary hypothyroidism. This was for the monitoring of T3 in patients on T4 replacement therapy where, for clinical reasons, it has been decided to keep TSH at < 0.1 mU/l."

  Britannian suositus kilpirauhasen toimintakokeiksi, joka julkaistiin vuonna 2006, perustui ei-systemaattiseen katsaukseen, johon oli otettu mukaan kautta linjan heikkolaatuisia tieteellisiä tutkimuksia Yhdysvaltain kliinisen biokemian kansallisesta akatemiasta. Katsaus totesi että T3:n määrittäminen seerumista ei ole spesifistä eikä herkkää primäärin kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosoinnissa, koska tehostettu muunto T4:stä T3:een pitää T3-konsentraation oikealla tasolla, kunnes vajaatoiminta on vakava. Myöhemmin julkaistu lausunto kilpirauhasen toimintakokeista perustui samalle tutkimusaineistolle, ja suositti T3:n testaamista vain yhdessä tapauksessa primäärin kilpirauhasen vajaatoiminnan ollessa kyseessä. Tämä koski T4-korvaushoidolla olevia potilaita, joille oli kliinisistä syistä päätetty pitää TSH tasolla alle 0,1 mmol/l.

  Olemme monesti saaneet kuulla suomalaisten endokrinologien suunnasta, ettei T3V:n mittaaminen seerumista/plasmasta ole spesifistä eikä herkkää…

  Tykkää

 4. […] Endokrinologit ja sisätautilääkärit ovat ryhtyneet vuonna 2012 tekemään ilmiantoja näitä edellä mainittuja lääkäreitä vastaan. Koska he eivät tunne näitä tavanomaisesta poikkeavia hoitomuotoja, he uskovat niiden olevan potilaille vaaraksi. Erityisluvallisia kilpirauhashormonivalmisteita käytti vuonna 2013 noin 3200 potilasta. Valmisteet ovat erityisluvallisia, koska Suomen markkinat ovat liian pienet lupamaksuihin nähden. Parin viimeisen vuoden aikana T3-lääkkeestä on tehty 2-3 lievää haittailmoitusta. […]

  Tykkää

 5. […] uusi! https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/11/24/t4-monoterapian-tieteellinen-perusta-osa-2/ uusi! https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/09/18/t4-monoterapian-tieteellinen-perusta/ […]

  Tykkää

 6. Lasse sanoo:

  USA:ssa kuulemma levothyroxin on kauppanimillä Levothroid, Levoxyl, Synthroid ja Unithroid. Lahjusdollareille on totisesti ollut tarvetta että juuri yksi (Synthroid) näistä monihaittaisista tuotteista on juntattu suositukseksi.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilastot

 • 176 712 käyntiä
Follow Hypotyreoosi-info on WordPress.com
%d bloggaajaa tykkää tästä: